Osaamisen vahvistamista ja monialaista näkökulmaa lasten mielenterveystyöhön

Viime vuoden syyskuusta lähtien käynnissä ollut lasten mielenterveystyön psykoedukatiivisen työskentelyn syventävä koulutus eli Mieliniekka tuli päätökseensä kesäkuun alussa. Kymmenen kerran koulutuskokonaisuudessa perhekeskustyöntekijät eri puolilta Keski-Suomea pääsivät lisäämään ymmärrystään lasten ja nuorten haastavan käytöksen ja oirehdinnan taustasyistä. Koulutettavat työstivät myös oman kehityshistoriansa vaikutusta traumatisoituneen lapsen tai vanhemman kohtaamiseen.

Koulutuksen teemoja tarkasteltiin niin teorian, toiminnallisten harjoitteiden kuin keskustelun avulla. ”Vaikka neljän tunnin koulutuskerrasta vain pieni osa on varattu teorian läpikäynnille ja loput erilaisiin harjoituksiin sekä keskustelulle, tuotiin palautteessa selkeästi esiin, että keskustelulle olisi haluttu vielä lisää aikaa”, kertoo kouluttajana toiminut lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä Katja Salminen-Lahtinen. ”Toive pyritään toteuttamaan pidentämällä koulutuspäivän kestoa kokopäiväiseksi mahdollisessa tulevassa koulutussarjassa.”

Palautteessa kiiteltiin myös koulutuksen monialaisuutta. Eri aloilla työskentelevien ammattilaisten kokemukset ja osaaminen toivat keskusteluihin uudenlaisia näkökulmia ja tarjosivat mahdollisuuksia ymmärryksen lisääntymiseen toisen työtä kohtaan. Mukana koulutuksessa oli useita eri ammattiryhmiä varhaiskasvatuksesta ja opetustoimesta lastensuojeluun. Palautteessa tuotiin esiin, että koulutuksen sisältö olisi tärkeää jakaa moniammatillisesti eri verkostoihin: siitä hyötyisivät niin asiakkaat kuin ammattilaiset ja isommassa mittakaavassa koko yhteiskunta. Osallistujat kokivat, että koulutuksen antia on voinut hyödyntää suoraan niin työelämässä kuin arjessa. Myös koulutuksen luoma levollisuus ja varmuus on tuonut vahvuutta omaan elämään ja ammattiin.

Ensimmäisen koulutussarjan koulutuskerrat ovat nyt ohi, mutta osallistujat kokoontuvat vielä kerran yhteen syksyllä yhteisessä seminaaripäivässä, jossa he esittelevät kehittämistyönsä. Kouluttajina toimivat Katja Salminen-Lahtinen ja Keuruun vs. perusturvajohtaja/ ratkaisukeskeinen työnohjaaja Mari Kolu.