Mieliniekka-koulutus herätti suurta suosiota Keski-Suomessa

Mieliniekka avainosaaja -koulutus käynnistyi Keski-Suomen sote-uudistushankkeen tukemana syyskuussa. Koulutuksessa on kyse lasten mielenterveystyön psykoedukatiivisen työskentelyn syventävästä koulutuksesta perustason työntekijöille ja se herätti suurta kiinnostusta maakunnassa: mukaan mahtui vain puolet alun perin ilmoittautuneista, joten lasten mielenterveystyön osaamisen vahvistamiselle on selkeästi tilausta.

Mieliniekka-koulutukseen valittiin työparit perhekeskustoimijoista mahdollisimman useasta Keski-Suomen kunnasta ja ammattikunnasta, jotta erityisosaamista saataisiin laajasti eri puolelle maakuntaa. Mukana on väkeä niin lastensuojelusta varhaiskasvatukseen kuin koulusta nuorisokotiin. Kouluttajina toimivat Kosken lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä Katja Salminen-Lahtinen ja Keuruun vs. perusturvajohtaja/ratkaisukeskeinen työnohjaaja Mari Kolu.

Kohti vaikuttavampaa mielenterveystyötä

”Lasten mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat monimutkaistuneet ja lisääntyneet. Lasten mielenterveystyö tarvitsee perusteellisen uudistamisen, koska muutoin lastenpsykiatriakaan ei tule selviämään edes lakisääteisistä tehtävistään. Suunnitelmallinen viimeisimmän teoriatiedon kouluttaminen ja tarpeellisten käytänteiden yhteiskehittäminen on välttämätöntä. Perustana on aivojen ja mielen sekä psykopatologian kehittymisen tuntemus. Lapsen mielen eheytyminen, toipuminen ja kehittymisen edistäminen on mahdollista integratiivisen terapeuttisen, kuntouttavan ja pedagogisen työn avulla. Lisäksi yhteistyö tarvitsee koordinaatiota, monialaista reflektiivisyyttä ja konsultaatiokäytänteitä. Näin on mahdollista tuottaa lapsilähtöisyyttä ja mielenterveyshyötyä sekä työhyvinvointia, jatkuvuutta ja yhteisöllisyyttä”, on Mieliniekan kehittäjä, lastenpsykiatri, lastenneurologi, psykoterapeutti Kirsi Mustonen todennut.

Mieliniekka avainosaaja -koulutus on kymmenen kerran koulutuskokonaisuus, joka lähtee omalta osaltaan vastaamaan näihin tarpeisiin. Meneillään olevassa koulutuksessa on vielä kahdeksan kertaa jäljellä, joiden aikana on tarkoitus lisätä lasten kanssa perustasolla työskentelevien työntekijöiden ymmärrystä lasten ja nuorten käytöksen ja oirehdinnan taustasyihin sekä saada työkaluja haastaviin asiakastilanteisiin. Tätä myötä voidaan edistää lasten ja nuorten mielen hyvinvointia sekä tehdä aiempaa vaikuttavampaa ja palkitsevampaa työtä. Osaamisen syventämistä voi jatkaa mentorivaiheessa ja siitä on mahdollista edetä kouluttajakoulutukseen.

Riemua moniammatillisuudesta – kokemuksia koulutuksesta

Syyskuussa käynnistyneestä koulutuksesta on nyt järjestetty kaksi tapaamista, ja kokemukset niiden perusteella ovat positiivisia. Ryhmässä iloitaan aidosti sen moniammatillisuudesta ja kuunnellaan tarkalla korvalla toisten kokemuksia samantyyppisistä tilanteista oman ammattiryhmän näkökulmasta käsin. ”Kaikilla on sama päämäärä ja ymmärrys ja arvostus toisen työtä kohtaan on koko ajan läsnä”, todettiin eräässä palautteessa kahden ensimmäisen koulutuskerran jälkeen. Ammattilaiset kokivat koulutuksen tarjoavan mahdollisuuden pysähtyä ja katsoa asioita uusin silmin. Tunnelmaa kuvattiin myös rauhalliseksi ja luottamukselliseksi. ”Tästä on hyvä jatkaa!” toteaa kouluttajana toimiva Salminen-Lahtinen.