Koske mukana kolmessa VTR-rahoituksen saaneessa tutkimushankkeessa

Vuoden 2020 loppuun saatiin historiallisia ilouutisia, kun sosiaali- ja terveysministeriö myönsi ensimmäistä kertaa valtion tutkimusrahoitukset (VTR) sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen. Koske on mukana kolmessa rahoituksen saaneessa tutkimushankkeessa.

Jyväskylän yliopiston Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa -hankkeessa tarkastellaan rakenteellisen sosiaalityön nykytilaa ja tunnistetaan rakenteellisia syitä sosiaalisten ongelmien taustalla. Hanketta johtaa professori Kati Närhi.

Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (AIKUMETOD) -hankkeessa tutkitaan eri menetelmien vaikuttavuutta aikuissosiaalityössä. Tutkimus liittyy käynnissä olevaan Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus (TASOS) -hankkeeseen, jossa käsitellään taloussosiaalityötä, voimavaralähtöistä asiakastyötä ja yhteisöllisiä sekä luontolähtöisiä menetelmiä aikuissosiaalityössä. Lisäksi AIKUMETOD-hankkeessa tutkitaan verkostomenetelmien vaikuttavuutta maahanmuuttajatyössä. Tutkimushankkeen johtaja on professori Aila-Leena Matthies.

Kolmas tutkimushanke on sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen Lastensuojelu lapsen etuna? – Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla, jota hallinnoi Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca. Hankkeessa tarkastellaan, miten lapsen hyvinvointia tulkitaan ja arvioidaan lastensuojelussa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti sosiaalialan osaamiskeskusten lastensuojelun kehittämishankkeiden kanssa. Tutkimusjohtajana toimii Tampereen yliopiston professori Tarja Pösö. Lisää tietoa hankkeesta Soccan sivuilta.

Tutustu Jyväskylän yliopiston tutkimusrahoituksen saaneisiin hankkeisiin tarkemmin Jyväskylän yliopiston uutisen kautta. Lisää tietoa VTR-hausta ja tutkimusrahoituksen saaneista hankkeista löytyy sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.