Sote-akatemian maksuttomia avoimen yliopiston verkko-opintoja tarjolla keväällä 2021

Opinnot sopivat hyvin esimerkiksi jo ammatissa toimivien täydennyskoulutukseksi, mutta myös kaikille sivisote-kentän kysymyksistä kiinnostuneille koulutustaustasta tai ammatista riippumatta.

Turun yliopiston Sote-akatemia tuottaa avoimessa yliopistossakin tarjolla olevia monialaisia opintoja, jotka perehdyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen muuttuvaan kenttään ja palveluiden yhdyspintoihin.

PDF-esitteestä saat lisätietoja kevään 2021 opinnoista. Opintojaksoilla ’Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla’ sekä ’Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut’ on vielä tilaa. Opinnot ovat kevään 2021 ajan maksuttomia myös avoimen yliopiston kautta opiskeltaessa.

Lisäksi tarjonnassa on kaikille avoimia MOOC-verkkokursseja, joiden sisältöihin voi kuka tahansa vapaasti tutustua. MOOC-kursseista opintosuorituksen halutessaan opintomaksu on 24 e / 30 e kurssista riippuen.

Opiskelu tapahtuu keväällä 2021 verkossa. Lisätietoja opinnoista ja ilmoittautumislinkit osoitteessa: https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/laaketieteellisen-tiedekunnan-opinnot/sote-akatemia-uudistuvan-sosiaali-ja-terveydenhuollon-perusteet

Lisätietoja

Petra Heikkinen
Projektityöntekijä
Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia, Turun yliopisto
Puhelin 050 3281795
www.utu.fi/sote
Twitter: UTU_Sote