JYU: Merkittävä rahoitus taloussosiaalityön ja luontolähtöisen toiminnan tukemiseen sosiaalityössä

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt puolen miljoonan euron ESR-rahoituksen Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen koordinoimalle aikuissosiaalityön kehittämishankkeelle 2,5 vuodeksi.

– Haluamme tuoda taloussosiaalityön asiakastyöhön sekä luoda luontolähtöisiä yhteisöllisiä toimintatapoja. Lisäksi hankkeessa pyritään asiakastyöhön, jossa tunnistetaan asiakkaiden omia voimavaroja, professori Aila-Leena Matthies kertoo.

Hankkeessa on tarkoituksena tarjota yksilöllistä ohjausta talousasioissa, uudenlaista talousneuvolaa yhteistyötahojen kanssa sekä vertaistuki-tyyppisiä ryhmätoimintoja. Luontolähtöisiä toimintamalleja kehitetään osallistujien omien ehdotusten ja voimavarojen mukaisesti. Lisäksi kehittäjät soveltavat ja mallintavat projektityöntekijän tuella uudenlaista asiakastyön tapaa, joka perustuu asiakkaan omien voimavarojen tunnistamiseen. Lyhyen aikavälin tavoitteena on saada vahvistettua noin 330 työelämän ulkopuolella olevan, pääosin alle 25- tai alle 34-vuotiaan henkilön sosiaalista osallisuutta ja taloudellista toimintakykyä.

Taloudellinen toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus (TASOS) hankkeen kustannukset ovat 497 677 euroa, ja hankkeen toteuttamisessa ovat mukana Jyväskylän, Laukaan ja Äänekosken kunnat sekä Saarikan kuntayhtymä Keski-Suomesta ja Soite-kuntayhtymä, joka kattaa Keski-Pohjanmaan maakunnan. Myös molempien maakuntien sosiaalialan osaamiskeskukset ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun yhdessä yliopistokeskuksen kanssa. Hanke vahvistaa yliopistollisen sosiaalityön tutkimuksen ja koulutuksen asemaa osana maakuntien sote-palvelujen kehittämistä.

Lisätietoja:
Professori Aila-Leena Matthies, puh.  040 7422199

Alkuperäinen uutinen julkaistu 7.9.2020 JYU:n sivuilla