Koske toimii myös koronaepidemian aikana

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminta jatkuu koronaepidemiasta huolimatta ja tarjoamamme palvelut ovat edelleen käytettävissä. Asiakastyö, kokoukset ja tapaamiset järjestyvät etäyhteyksien välityksellä.

Suurin osa työntekijöistämme on siirtynyt tekemään etätöitä. Tämä ei vaikuta Kosken toimintaan tai tarjoamiimme palveluihin olennaisesti. 

 • Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmän (Master) maaliskuun ja huhtikuun sovitut tapaamiset järjestetään tietoturvallisten etäyhteyksien avulla. Seuraavat ajat 29.5. ja 12.6. ovat varattavissa. 
 • Lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palvelut järjestetään koronaepidemiasta huolimatta. Lisätietoja lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä Matleena Ullner, puh. 044 265 1064, sähköposti etunimi.sukunimi@koske.fi.
  Muista myös tietoturvallinen sähköposti: https://www.turvaposti.fi/viesti/matleena.ullner@koske.fi  
 • Sosiaaliasiamies on tavoitettavissa puhelimella, sähköpostilla ja etäyhteyksien kautta. Lisätietoja sosiaaliasiamies Eija Hiekka puh. 044 265 1080, sähköposti sosiaaliasiamies@koske.fi.
  Muista myös tietoturvallinen sähköposti: https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@koske.fi. 
 • Varhaiserityisopettajan palvelua myös saatavilla etäyhteyden kautta. Lisätietoja Liisa Grönholm-Sihvola, puh. 050 372 1717, sähköposti etunimi.sukunimi@koske.fi.
 • Työryhmät ja työkokoukset järjestetään kevään aikana etäyhteyksien välityksellä. Lisätietoja erikoissuunnittelija Sivi Talvensola, puh. 0400 904 663, sähköposti etunimi.sukunimi@koske.fi. 
 • Palvelupolut kuntoon (PAKU) -hankkeen kokoontumisten muutoksista voit lukea Kosken sivuilla olevasta tiedotteesta. Tilannetta tarkastellaan uudelleen 20. huhtikuuta. 
 • Lastensuojelupalveluiden valvonta ja hankinta -koulutus siirretään myöhempään ajankohtaan. 

Tukea etäyhteyksien käyttöön  

Tarvittaessa tarjoamme mahdollisuuden osallistua Kosken järjestämiin kokouksiin tiloissamme suositushenkilömääriä noudattaen, jos paikkaa tai mahdollisuutta etäyhteyksien käyttöön ei ole.

Tarjoamme myös kunnille mahdollisuutta saada tukea etäyhteyksien käyttöön esimerkiksi järjestämällä kokouksia käytössämme olevien ohjelmien avulla. Ota kummassakin tapauksessa yhteyttä erikoissuunnittelija Sivi Talvensolaan, ja katsotaan yhdessä, millaisia järjestelyjä saamme aikaiseksi.

Vahvistetaan sosiaalista läheisyyttä – pidetään fyysistä etäisyyttä

Kun työntekijät siirtyvät kotitoimistoihin eikä säännöllisiä kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia työtovereiden kanssa ole, on työyhteisö ja -hyvinvointi monissa organisaatioissa uusien haasteiden edessä. Olemme Koskessa päättäneet pitää työyhteisömme hyvää henkeä yllä päivittäisillä kahvitteluilla etäyhteyksien välityksellä sekä järjestää työyhteisöpalavereja aiempaa tiheämmin. Otamme poikkeustilanteen vastaan haasteena, jossa opettelemme yhdessä uudenlaista toimintakulttuuria ja kokeilemme rohkeasti uutta parhaiden toimintatapojen löytämiseksi.

Otamme mielellämme vastaan hyviä vinkkejä ja käytäntöjä ihmisten auttamiseksi fyysisen etäisyyden takaa, joita voimme välittää edelleen eri kanavissa. Vahvistetaan yhdessä sosiaalista läheisyyttä! 

\"Videoneuvottelussa

Kunnan asukkaiden välttämätön toimeentulo ja huolenpito on varmistettava myös poikkeusoloissa  

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi perjantaina 20. maaliskuuta kunnille ohjeistuksen perustason sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemisesta poikkeustilanteessa. Jotta säästyttäisiin pidempiaikaisilta vaurioilta, tulee sosiaalipalvelujen yksilöllinen tarve arvioida. Poikkeusoloissakin erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen on kiinnitettävä huomiota. Myös lasten oikeuksien ja lasten edun toteutumisesta on huolehdittava: jos perheen sosiaalipalvelujen tarve on arvioitu kriittiseksi, on palvelua jatkettava poikkeusolojen aikana kunnan arvion mukaisella tavalla, korostaa STM.  

Ministeriön ohjeistus korostaa sujuvaa ja joustavaa työskentelyä poikkeusoloissa. Pelkona on, että tilanne lisää ihmisten eriarvoisuutta ja pitkittää sosiaalisia ongelmia, jos tehdään liian äkillisiä ja suoraviivaisia päätöksiä. Tulisi toimia niin kuin eräs kokenut keskisuomalainen sosiaalijohtaja totesi: ”Teemme yksilöllistä arviointia tilanteen mukaan”. 

Lue sosiaali- ja terveysministeriön tiedote ja sen lopusta löytyvät tarkemmat ohjeistukset täältä

Kevään valtionavustushakuihin lisää aikaa 

Koronaepidemian vuoksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja rakenneuudistusta tukevien valtionavustusten hakuaikaa on jatkettu kuukaudella. Hakemusten uusi takaraja on 30. huhtikuuta. Lisää tietoa soteuudistus.fi -sivustolla.

Hyödyllisiä linkkejä poikkeustilanteeseen 

PAKU-hankkeen lyhyet esittelyvideot erilaisista digitaalisista työvälineistä ja sovelluksista: https://www.youtube.com/channel/UCK4hoGDQiiPZepp96ThJPpQ

Innokylä: Näin rakennat hyvän virtuaalitilaisuuden. Käytännön vinkkejä tapaamisten virtuaalifasilitointiin: https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/etana-yhdessa-nain-rakennat-hyvan-virtuaalitilaisuuden

Vinkkejä poikkeustilanteeseen sosiaalialan ammattilaisille: https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/

Pelastakaa lapset -järjestön laatima ohjeistus videopuhelujen käyttöön asiakastyössä: 
https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/videopuhelut-asiakastyossa/ 

Pelastakaa lapset Digisosiaalityön verkosto: Voiko sosiaalipalvelu olla virtuaalista?
https://www.pelastakaalapset.fi/digisosiaalityo/digiverkosto/tammikuu/  

Yhdistystorille on kerätty keskisuomalaisten yhdistysten, järjestöjen ja yhteisöjen tietoa, tukea ja uutisia poikkeustilanteeseen liittyen: 
https://www.yhdistystori.fi/tukea-ja-toimintaa-etana/