Sosiaalityön VTR-rahoitus tuo mukanaan mahdollisuuksia ja positiivisia vaikutuksia

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat lausuivat joulukuussa hallituksen esityksestä luonnoksesta laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta. Sosiaalityön tutkimusrahoitus on osaamiskeskusten johtajien mukaan ensiarvoisen tärkeä ja toivottu uudistus sosiaalialalla.

Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia ja positiivisia vaikutuksia. Sen myötä sosiaalityön tutkimusta on mahdollista tehdä pitkäjänteisesti ja korkeatasoisesti, kun rahoitus perustuu vakaampaan järjestelmään. Uudistuksen kautta tutkimusta voidaan kohdentaa tehokkaammin suoraan käytäntöä palvelevaksi ja edistää tutkimusperustaista sosiaalityön toimintakulttuuria. Tutkimuksen ja käytännön työn tiivis yhteys huomioitiin myös Kosken strategiapäivässä lokakuussa, jossa nostettiin esille, että \”ilman tutkimusta ei voi perustellusti kehittää käytäntöjä\”. Lisäksi uudistus asettaa sosiaalityön tutkimuksen tasa-arvoiseen asemaan terveydenhuollon vastaavan järjestelmän kansssa.

Uudistuksen tavoitteiden nähtiin vastaavan hyvin sosiaalialalla olevaa tilannetta ja tarpeita. Kommentteina esitetään, että sosiaalityön tutkimuksen arviointiryhmässä olisi mukana edustus sosiaalialan osaamiskeskuksista. Lisäksi nostetaan esiin huomio, ettei tutkimushankkeen johtajan tarvitsisi olla dosenttitason tutkija, mikä voi muuten rajata hankehakemusten määrää.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:

Sosiaalialan osaamiskeskukset VTR-lausunto 2019.