Käyttökelpoista teoriaa ja uusia välineitä aikuissosiaalityöhön PRO SOS -hankkeesta

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -verkostokokouksen aiheena oli heinäkuun lopussa päättyvän PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hankkeen tulokset ja tuotokset. Päivässä saatiin kuulla niin rakenteellisista kuin menetelmällisistä toimista aikuisten parissa tehtävässä sosiaalityössä. Ota kesäkuun aikana osoitteessa http://www.prosos.fi julkaistava materiaali käyttöön omassa työssäsi!

Jutta Paavola toivotti helteisestä aamusta saapuneet osallistujat lämpimästi tervetulleeksi hankkeen päätöstilaisuuteen. PRO SOS -hankkeessa on ollut tavoitteena rakentaa vahva, asiakaslähtöinen ja vaikuttava sosiaalityö maakunnassa. Päivässä ehdittiin kuulla vain muutamia nostoja hankkeen mittavasta kehittämistyöstä. Paavola kehotti osallistujia hyödyntämään valmista materiaalia ja tiedottamaan siitä verkostoissaan.

Sosiaalihuollosta on tehty viime aikoina useita selvityksiä, joista yksi on aikuisten parissa tehtävää sosiaalityötä koskeva Tiekartta 2030. Anna Metteri, yksi selvitysten laatijoista, oli kertomassa ja keskustelemassa sisällöstä. Raportti kirjoittikin runsaasti keskustelua muun muassa siitä, miten rakenteellinen ja yhteisösosiaalityö tai oman työn jatkuva kehittäminen saadaan osaksi asiakastyöntäyteistä työnkuvaa. Ratkaisuiksi väläyteltiin esimerkiksi asiakasmitoituksia, johtamista ja uudenlaista asennoitumista työntekoon. Selvityksen tavoitteena oli vaikuttaa sosiaalityön tulevaisuuden näkymiin ja hallitusohjelman perusteella tässä on onnistuttu: siihen on nostettu monia teemoja tiekartasta Metteri ei kysyttäessä nostanut mitään selvityksen teemaa toista tärkeämmäksi: kyseessä on kokonaisuus, jonka eteenpäin viemiseen tarvitaan kansallinen kehittämisohjelma.

Virva Juurikkala sosiaali- ja terveysministeriöstä nosti esiin uudesta hallitusohjelmasta sosiaalihuollon keskeisiä teemoja. Ilahduttavasti myös aikuissosiaalityö mainitaan hallitusohjelmassa (s. 143): ”Kohdennetaan vaikuttavia palveluita riskiryhmille aikuissosiaalityötä kehittämällä”. Lisäksi moni ohjelman kohta koskettaa sosiaalityön aikuisasiakkaita. PRO SOS -hankkeen kärkiteemoista mainitaan mm. taloussosiaalityö ja Kelan ja kunnan yhteistyö. Ylipäänsä sosiaalihuolto palveluineen ja sen kehittäminen ja tutkimus ovat hyvin huomioituna ohjelmassa.

Hallitusohjelman teemoihin saatiin syventyä heti seuraavassa puheenvuorossa, kun Sirpa Karjalainen kertoi taloussosiaalityöstä ja sen kehittämisestä hankkeessa. Taloussosiaalityön orientaationa on taloudellisesti heikossa asemassa oleva henkilön taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen. Käsitettä avataan selkeästi hankkeessa tehdyllä videolla. Ensimmäinen suomenkielinen aihetta teoreettisesti ja käytännön esimerkkien kautta tarkasteleva Avauksia taloussosiaalityöhön -artikkeliteos julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä. Taloussosiaalityölle on keskustelun perusteella tarvetta ja kokemusten perusteella arveltiin, että myös jälkihuollossa olevat nuoret voisivat hyötyä uudesta työskentelyorientaatiosta. Sinänsä taloussosiaalityö on tärkeä lisä ammattilaisten menetelmäpakkiin: onhan aikuissosiaalityö yksi köyhyyden vähentämisen keino.

Yksi suurimmista rakenteellisista muutoksista lähivuosien aikana on ollut perustoimeentulotuen siirto Kelaan. Hankkeessa onkin kehitetty ponnekkaasti kuntien ja Kelan välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on ollut varmistaa muutoksessa ja sen jälkeen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden laadukkaat palvelut. Jutta Paavola esitteli yhteistyössä laaditun toimintamallin, jota voi soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä ja alueilla. Eri puolilla Suomea on eroavaisuuksia siinä, miten yhteistyötä tehdään. Tärkeää on jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä ja saada sovittua vakiintuneista kunta-Kela-yhteistyön rakenteista kaikkialle Suomeen, jotta toimintaa voidaan kehittää jatkossakin.

Pelillisyyteen ja leikillisyyteen sosiaalityössä johdatteli Tytti Hytti. Teema on saanut hienosti näkyvyttä valtakunnallisesti Pelitarina sosiaalityön välineenä -mallin saatua Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 2019 Hyvä käytäntö -kilpailussa kunniamaininnan. Hankkeessa on kehitetty ja testattu pelejä erityisesti nuorten ja maahanmuuttajanaisten kanssa. Näistä Elämän varit -peli on levinnyt jo eri puolille maata. Pelien kautta on vahvistettu ei vain asiakkaiden vaan myös ammattilaisten osallisuutta. Leikilisyydellä ja pelillisyydellä parannetaan myös hyvinvointia ja resilienssiä. Puheenvuoron perusteella tekeekin mieli kannustaa kaikkia asiakastyötä tekeviä rohkeasti kokeilemaan pelejä kohtaamisen apuvälineenä. Aiheesta löytyy jo tietoa ja työvälineitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Markku Hallikainen esitteli lyhyesti kuntien työntekijöiden perustyön tueksi laaditun teoksen Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Artikkeleissa käydään läpi taustaa ja teoriaa, työmenetelmiä ja monialaisuuden ja yhteistyön tematiikkaa. Aikuissosiaalityö -esite kertoo ytimekkäästi, mistä aikuissosiaalityössä on kyse. Esite on suunnattu sidosryhmille ja se jaetaan osaamiskeskusten kautta kuntien käyttöön. Takasivulla on tilaa kunnan omille yhteystiedoille. Esite kuvineen ja teksteineen on vapaasti hyödynnettävissä tiedotustarpeisiin. Tilaisuudessa julkistettiin myös 10 teesiä aikuissosiaalityöstä Maria Marttilan esittelemänä. Vaikuttavaan työhön tähtäävät teesit sopivat oman arvioni mukaan  mihin tahansa sosiaalityön osa-alueeseen hieman soveltaen. Teesit luovutettiin Virva Juurikkalalle kehotuksella naulata ne STM:ssä oveen. Juurikkala sitoutui viemään teesejä eteenpäin ministeriössä. Hallitusohjelman toteutukseen teesit näyttäisivät sopivan mainiosti.

Päivän päätteeksi Eveliina Cammarano kertoi Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -verkoston jatkosta tehdystä kyselystä, johon tuli 19 vastausta. Sen perusteella on tarve jatkaa edelleen vaikuttamistyötä, tarjota vertaistukea ja yhteinen keskustelufoorumi, jakaa ajankohtaista tietoa sekä vahvistaa ja kehittää aikuissosiaalityötä. Verkoston rakenne ja toimintatapa on vielä tässä vaiheessa avoinna, mutta jatkoa tälle foorumille todennäköisimmin on tulossa.

Lopuksi Tuula Tuominen kiitteli vielä yhteisesti hanketta tehdystä työstä ja toivotti kaikki tervetulleeksi Aikuissosiaalityön päiville Tampereelle tammikuussa 2020!

Teksti ja tulkinta: Sivi Talvensola @koske.fi