PROSOS-hankkeen tuloksia ja aikuissosiaalityön tulevaisuuden visioita

Uusia avauksia aikuissosiaalityöhön -seminaari pidettiin 26.3.19 Jyväskylän yliopistolla. Keski-Suomen osahankkeen päätösseminaarissa käsiteltiin mm. aikuissosiaalityön tietopohjaa KAIMeR -teoriaa soveltaen, missä rakennetaan sosiaalityön omaa kokonaisvaltaista tulkintamallia työntekijöiden, asiakkaiden ja tutkimuksen yhdessä tuottaman tiedon pohjalta

Uusia sosiaalityön lähestymistapoja ovat taloussosiaalityö sekä toiminnallisuuteen perustustuvat erilaiset pelillisyyden työmenetelmät. Omatyöntekijyyden tarkastelu yhteiskunnallisena, institutionaalisena, ammatillisen auttamisen ja vuorovaikutuksessa rakentuvien suhteiden kautta avaa sosiaalihuoltolaissa olevan termin moniulotteisuutta. Seminaarissa kuultiin myös valtakunnallisen sosiaalityön selvityksen tuottamia suuntaviivoja sekä Kelan tutkimustietoa toimeentulotuesta asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta.

Seminaarin materiaali ja tallenne luennoista: http://koskeverkko.fi/hankkeet/muita-hankkeita/pro-sos-uudenlaista-sosiaalityota-yhdessa-rakentamassa/