Café Social kokosi keskustelemaan sosiaalialan tärkeistä aiheista

Toistaiseksi viimeinen Café Social kokosi jälleen sosiaalialan työntekijöitä ja muita kiinnostuneita kahvikupin ja keskustelun ääreen. Tällä kertaa keskustelukahvilan aiheena oli Sosiaalityön asema ja valtasuhteiden tarkastelua pienessä kunnassa ja keskustelun alustajana toimi Minna Kontio. ”Jokaisen valmistuneen sosiaalityöntekijän kannattaa mennä pieneen kuntaan töihin”, sanoi Kontio ja kertoi omiin kokemuksiinsa perustuen pienessä kunnassa tehtävän sosiaalityön erityispiirteistä, haasteista ja mahdollisuuksista.

Café Social -konsepti lähti liikkeelle sosiaalinen sotessa -ajatuksesta, jossa haluttiin luoda keskustelufoorumi sosiaalialan työntekijöille, sillä mahdollisuuksia ja aikaa keskustelulle on vähän. Café Social kuuluu osaksi vuonna 2017 alkanutta PROSOS-hanketta, jonka hankekoordinaattorina toimii Marianne Kuorelahti.

Keskustelukahvilassa on pureuduttu rohkeasti ajankohtaisiin ja monipuolisiin aiheisiin, kuten osallisuus sosiaalityössä ja rakenteellinen sosiaalityö. ”Meillä on ollut todella mielenkiintoisia aiheita ja on hyvä, että niistä puhutaan”, sanoo Kuorelahti. ”Osallistujien määrä on vaihdellut tapaamisten aiheen mukaan, mutta esimerkiksi viimeksi, kun aiheena oli vaientaminen ja vaikeneminen sosiaalialalla, oli meillä tupa täynnä.” Lisäksi keskustelukahvilassa on päästy vuosien aikana jakamaan alan hiljaista tietoa esimerkiksi erilaisista työskentelyotteista.

Café Social on järjestetty säännöllisesti neljä kertaa keväällä sekä syksyllä. Tänä keväänä kahvilaan on ollut mahdollisuus osallistua myös etänä Skypen välityksellä. Tilaisuudet ovat olleet kaikille avoimia.

Café Socialissa hienoa on ollut etenkin rivityöntekijöiden tavoittaminen ja hedelmällinen keskustelu. Kuorelahti esittää toivomuksen, että keskustelukahvilatoimintaa voitaisiin järjestää vielä tulevaisuudessa, sillä kiinnostusta ja tarvetta tämänkaltaisille tilaisuuksille näyttäisi olevan.

Muistioita ja materiaaleja aiemmista Café Social -tapaamisista löytyy: https://koskeverkko.fi/etusivu/tapahtumien-materiaalit/