Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkoston hanketyöpaja oli onnistunut

Torstaina 7.3. KOSKE:n tiloihin kokoontui 22 kohtaamispaikkatoimijan joukko tapaamaan toisiaan, kuulemaan tietoa kohtaamispaikkaverkostosta ja ideoimaan mahdollista tulevaa hanketta. Tilaisuuteen oli saapunut osallistujia monipuolisesti niin yhdistyssektorilta, kunnista kuin Jyväskylän kaupungistakin.

Esittäytymisten jälkeen kuultiin tietoa kohtaamispaikkakyselyn tuloksista ja lyhyet tietoiskut STEA-rahoituksesta ja perhekeskustoimintamallista. Tämän jälkeen osallistujat pääsivät kertomaan omia ideoitaan työryhmissä. Työryhmien ja alussa virinneen keskustelun pohjalta nousi esiin muun muassa seuraavia teemoja:

 • Toiminnan tulisi olla kohtaamispaikoissa vapaaehtoista – toimintapakkoa ei saa olla.
 • Ihmiset tulee ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun.
 • Jos jotain pitää olla kohtaamispaikassa, niin kahvia!
 • Niin toimijat kuin kävijät tulee saada kohtaamaan.
 • Ihmiset odottavat, että toiminta tulee valmiina. Tähän pitää saada muutos.
 • Toiminta ja tilat pitää saada törmäämään.
 • Ei-toiminnan tila, ei-tietämisen tila.
 • Toiminnan tulee olla kävijälähtöistä.
 • Kunnilta saatava tukea tiloihin.
 • Laaja perspektiivi toimintaan => tukee ajatusta maakunnallisesta hankkeesta.
 • Integraatio eri toimijatahojen kesken (hanke auttaa tässä).
 • Mittarit ovat tärkeitä toiminnalle: ensin alkukartoitus, sitten mitataan vaikuttavuus ja tästä tieto päättäjille.
 • Kolme kärkeä hankkeeseen: osallisuus, turvallisuus ja onnellisuus.
 • Tuttuuden ongelma: miten saada mukaan uusia käyttäjiä?
 • Tuomalla oikeita sisältöjä saadaan lisättyä kävijämääriä, esim. hyvinvointituvat
 • Mitä on kohtaaminen?

Nämä ja muut teemat purettiin hanketyöpajan lopuksi yhteisessä keskustelussa. Toiminnallisessa ryhmässä osallistujat pääsivät askartelemaan itselleen Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkoston logon. Hanketyöpajan ilmapiiri oli innostava ja positiivinen. Kiitos kaikille osallistujille!

Lisätietoja: Sirpa Pekkarinen, 040 653 7220, etunimi.sukunimi@koske.fi