Palveluohjauksen yhteiskehittäminen käynnistyi PAKU-hankkeessa

Palvelupolut kuntoon (PAKU)-hanke on koonnut yhteiselle kehittämisareenalle sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden ammattilaisia, työikäisiä asiakkaita ja heidän läheisiään sekä järjestö-, yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoita Keski-Suomesta. Hankkeessa on muodostettu 10 erilaista kehittäjäryhmää. Yhteiskehittäminen on käynnistynyt alkuvalmennuksilla Jyväskylässä, Jämsässä, Laukaassa, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella. Osallistujia ryhmissä on ollut 8-15 henkilöä/ryhmä.

Yhteiskehittäminen perustuu avoimeen ja sallivaan vuorovaikutukseen sekä osallistujien tasavertaisuuteen. PAKU-hankkeessa yhteiskehittäminen on toimintatapa, jonka avulla pyritään rakentamaan palveluohjaukseen kokonaisvaltainen, asiakkaan tarpeet huomioon ottava toimintamalli. Yhteiskehittäminen on prosessi, joka kehittäjäryhmien kokoamisen jälkeen lähtee liikkeelle yhteisen ymmärryksen rakentamisesta. PAKU-hankkeessa tämä vaihe on nimetty alkuvalmennukseksi. Koska palveluohjauksen toimintamallia kehitetään hankekunnissa viiden eri osa-alueen kautta, on tammikuun loppuun 2019 mennessä pidetty yhdeksän erilaista alkuvalmennusta. Tutustu tarkemmin kehittämisen osa-alueisiin http://koskeverkko.fi/hankkeet/muita-hankkeita/palvelupolut-kuntoon/

Alkuvalmennuksissa on, paitsi tutustuttu palveluohjauksen ja oman kehittäjäryhmän teemoihin, myös kartoitettu hankekuntien paikallisia kehittämistarpeita teemoittain. Kehittäjäryhmät ovat olleet aktiivisia, keskustelu on ollut monipuolista ja se on tehnyt näkyväksi palveluohjauksen, yhteistoiminnan sekä asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen tarpeita ja -paikkoja. Eri ryhmissä tunnistettujen kehittämistarpeiden yhteisiä nimittäjiä ovat mm. yhteistyön ja joustavan tiedonkulun rakentaminen verkostossa, kokonaisvastuun kantaminen ja asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen sekä erilaisten, yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen.

Seuraavaksi kehittäjäryhmissä siirrytään aktiivisen toiminnan vaiheeseen. Alkuvalmennuksissa jokainen ryhmä on määritellyt muutamia ensisijaisia kehittämistarpeita palveluohjauksen näkökulmasta. Näihin lähdemme hakemaan ratkaisuja mm. palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä. Ryhmissä syntyneitä ideoita pyritään mahdollisuuksien mukaan viemään myös käytäntöön kokeiltavaksi hankkeen aikana.

Kehittäjäryhmien toiminta on vasta alussa ja siksi haastammekin kehittämistyöhön mukaan erityisesti uusia kehittäjäasiakkaita ja kokemusasiantuntijoita. Kaikkiin ryhmiin ovat uudet jäsenet vielä tervetulleita. Jos olet kiinnostunut vaikuttamaan siihen, millaista ohjausta ihmisen tulisi saada löytääkseen oikeaa apua oikeaan aikaan, ota rohkeasti yhteyttä hanketyöntekijöihin.

Tuija Ketola, projektipäällikkö / JAMK (040 834 5875)
Anne Koivisto, projektikoordinaattori / Koske (040 159 6950)
Arja Hytönen, projektikoordinaattori / Gradia (040 341 5371)