STEAn avustusehdotukset vuodelle 2019 tietoon

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE on saanut vuodelle 2019 myönteisen STEAn avustusehdotuksen Yhdessä ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhankkeelle. Myös työelämäosallisuuden vahvistamiseen jätetty Kosken hakemus sai avustusehdotuksen myönteisenä.
Tulevan vuoden STEA-avustuksia haettiin toukokuun ja syyskuun hakuaikoina vilkkaasti. Yhteensä avustushakemuksia vuodelle 2019 vastaanotettiin 2 774 kappaletta. Näistä jatkohakemuksia oli 1 749 ja uusia hakemuksia 1 025. (Lisätietoja avustushakemuksista ja niihin liittyvästä rahoituksesta ohessa.)
Yhdessä ei olla yksin -hankkeessa vähennetään yksinäisyyttä ja selvitetään osallisuuden esteitä. Hankkeen toimialuetta on 14 keskisuomalaista kuntaa. Erityisenä toiveena on lisätä asukkaiden osallisuutta sekä järjestöjen ja kuntien välistä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden ennalta estävässä työssä.
Työelämäosallisuuden vahvistamiseen tarkoitettu haettu avustus kohdentuu yhden nuoren tai osatyökykyisen palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin.
Mielenterveystoipujien tuen kehittämiseen tähtäävä Meijän Mieli -hanke puolestaan vaatii jatkovalmistelua, jonka jälkeen toiminnalle on mahdollista hakea avustusta uudelleen. STEA:n perusteluissa todettiin, että hankkeen toiminnalle on alueella osoitettu tarve ja kohderyhmä. Suunnittelussa täytyy kiinnittää huomiota toiminnan resursointiin ja rajaamiseen. Koske kutsuukin yhteistyökumppaneitaan jatkamaan tärkeän ja tarpeellisen hankkeen valmistelua!
Lisätietoja antavat
Meijän Mieli: johtaja Marja Heikkilä, p. 0400 546 613
Yhdessä ei olla yksin: projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen, p. 040 653 7220, sekä Työelämäosallisuuden vahvistaminen: suunnittelija Sivi Talvensola, p. 040 090 4663, etunimi.sukunimi@koske.fi.