Kulkeeko yksinäisyys monikulttuurisen asukkaan rinnalla?

Jyväskylän kaupungilta valmistui elokuussa 2018 selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuudesta. Asia on monessa keskisuomalaisessa kunnassa ajankohtainen nyt kun kunnat järjestävät kotoutumiseen liittyviä palvelujaan ja kun monessa tapauksessa kohteena on nuori tai työikäinen henkilö.Selvityksessä esiin nousi parikymmentä teemaa, jotka liittyivät oleellisesti maahanmuuttajanuorten osallisuuteen. Teemoittelu ei ollut täysin ongelmatonta ja moni asia liittyy toisiinsa. Kartoitusta kannattakin katsoa kokonaisuutena. Ongelmakohtiin puuttuminen lisää kenen tahansa kuntalaisen osallisuutta taustoista riippumatta. Tulee myös muistaa, että maahanmuuttaja-termin taakse kätkeytyy monta tarinaa, eikä yleistyksiä voi em. kartoituksen perusteella tehdä.
Suuri Jyväskylän kaupunki poikkeaa muista maakunnan kunnista, koska monikulttuurista taustaa olevat asukkaat harvemmin päätyvät asumaan muualle kuin Jyvässeudulle. Tästä syystä myös neuvonta ja palvelut keskittyvät Jyväskylään, samoin kuin lukuisat järjestöt ja monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta sekä vertaistuki. Kaupungilla on mm. Kotoisa-hanke 1.3.2018-31.12.2019, jota rahoittaa EU:n sisäasioiden Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahasto (AMIF).
Tärkeää onkin miettiä, miten kuntien erilaisissa palveluissa maahanmuuttajia tuetaan. Miten monikulttuurista taustaa olevan asukas saa varhaiskasvatuksen neuvoja tai vanhuspalvelujen ohjausta? Miten monikulttuurinen asukas tulee palvelluksi? Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKEn Yhdessä ei olla yksin -hanke järjestää yhteistyössä kotouttamis- ja hyvinvointihankkeiden kanssa tilaisuuksia eri kuntien virkamiehille, päättäjille, järjestöille ja vapaaehtoisille tulla kysymään ja keskustelemaan maahanmuuttajataustaisten osallisuudesta ja miten sitä voisi edistää.
Jämsässä toteutettiin mainitunlainen keskustelutilaisuus Kivipankilla 25.10. ja seuraava tilaisuus tullaan järjestämään tulevan vuoden alkutalvesta. Marraskuun 19. päivä puolestaan toimijat kokoontuvat Kyyjärvelle ja Karstulaan kertomaan neuvontapalveluista ja kuntayhteistyöstä maahanmuuttajien parissa. Näitä tapahtumia voi seurata vaikka KOSKEn kalenterista.
Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden selvitys, johon alussa viitattiin, on löytänyt monia osallisuuden esteitä, joita ratkaisemalla olisi yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vähennettävissä. Askeleet kohti parempaa voivat olla pieniä mutta merkityksellisiä. Hyvänä esimerkkinä selvitys mainitsee esimerkiksi kulttuuritulkkauksen, eli miten luodaan ymmärrystä erilaisten ajattelujen välille kun tieto on puutteellista tai helposti väärin ymmärrettyä.
Erityisesti nuorten maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ystävystymistä suomalaisten nuorten kanssa on edistetty pitkin syksyä kokoontuvan Yhdessä-ryhmän puitteissa. Ryhmää koordinoi Jyvälän Setlementin Oma polku -hankkeen Maia Fandi. Ryhmässä kohtaavat eri maiden nuoret suunnittelemaan, tekemään ja toteuttamaan yhteisiä asioita. Mukana on myös paikallisen IB-lukion nuoria. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, mutta osallistujat voivat keskenään myös verkostoitua ja ystävystyä yhteisiin harrastuksiin ja tekemisiin kohtaamisten välillä. Yhdessä-ryhmä on avoin ja siihen kuuluu niin tyttöjä kuin poikia. Tämä oheinen Yhdessä -ryhmän mainos antaa lisätietoja sekä KOSKEn Yhdessä ei olla yksin -hankkeen Sirpa Pekkarinen, p. 040 653 7220.