PRO SOS -hanke jatkuu kesään 2019

Valtakunnallinen aikuissosiaalityön kehittämishanke keskittyy loppuaikana kolmeen isompaan painopistealueeseen: uudenlainen sosiaalityö, Kela-kunta-yhteistyö ja aikuissosiaalityö maakunnallistuvassa palvelujärjestelmässä.

Uudenlaista sosiaalityötä kehitetään erilaisissa osallistavien ja toiminnallisten menetelmien kokeiluissa sekä matalan kynnyksen työmuodoissa. Taloussosiaalityön jäsentäminen uutena työorientaationa, palvelutarpeen arviointi ja asiakkaiden ohjautuminen oikeisiin palveluihin muuttuvissa rakenteissa ovat keskeisiä kehittämisteemoja. Kela-kunta-yhteistoimintamallia kehittämällä haetaan laadukasta palvelua perustoimeentulotuen käytäntöihin. Maakunnallistuvaa, vahvaa ja yhdenmukaista aikuissosiaalityötä kehitetään yhdessä valtakunnallisen kehittäjäverkoston kanssa.

Keski- Suomen osahankkeessa maakunnallinen aikuissosiaalityön työryhmä on käynnistynyt keväällä. Sosiaalityöntekijät tekevät vaativaa asiakastyötä ja kohtaavat työssään monella tavalla vaikeita elämäntilanteita. Sosiaalityötä tehdään usein melko yksin ja aikuissosiaalityö on jäänyt näkymättömäksi palvelujärjestelmässä. Työryhmän vakiinnuttaminen ja rakentaminen aidosti sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden yhteiseksi foorumiksi on yksi keskeinen kehittämisteema osahankkeen loppuaikana. Kela-kunta-yhteistyötä jatketaan ja syksy käynnistyy yhteisellä työpajalla.

Valtakunnallisen aikuissosiaalityön kehittämisverkoston materiaalia löytyy osoitteessa: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/maakunnallistuva-aikuissosiaalityo

Valtakunnallinen PRO SOS -hanke osoitteessa: http://www.prosos.fi/

Lisätietoja Marianne Kuorelahti marianne.kuorelahti@koske.fi, puh 040 157 7822