Onko kuntalainen tänään yksin?

”YKSIN OOT SINÄ, IHMINEN, KAIKEN KESKELLÄ YKSIN.” … sanaili vuonna 1917 akateemikko ja runoilija V.A.Koskenniemi. Nykyselvitysten mukaan 5 % keskisuomalaisista kokee yksinäisyyttä.
Yksin oleminen tekee useimmille meistä ajoittain hyvää, mutta yksinäisyys on ahdistavaa ja satuttavaa. Se vaikuttaa negatiivisesti ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Ongelmaa ratkaisemaan ja yksinäisyyttä helpottamaan on Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus saanut yksinäisyyden vähentämisen avustuksen maan hallituksen kärkihankkeesta.
Yhdessä ei olla yksin -hankkeen rahoitus on vuosille 2017-2019. Hankkeen tavoitteena on parantaa asukkaiden osallistumismahdollisuuksia kehittämällä maakunnan alueella toimivien kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöllisten toimijoiden välistä tavoitteellista yhteistyötä. Hyvinvointiyhteistyö nähdään alueen asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenä ja ylläpitämisenä luomalla yhdessä osallistumisen mahdollisuuksia ja yhteisen välittämisen kulttuuria. Tästä hyvänä esimerkkinä on erilaiset kohtaamispaikat, asukasfoorumit ja hyvinvointituvat, sekä säännölliset kunta-järjestö-tapaamiset. Jyväskylään avattu uusi Piippurannan Klubi on juuri tarkoitettu tähän käyttöön. Klubi tarjoaa yhteisöllistä toimintaa seniori-ikäisille.
Yksinäiset ihmiset kuvaavat oloaan usein merkityksettömyydeksi, näkymättömyydeksi, kuulumattomuudeksi, toivottomuudeksi ja hukkaan heitetyksi elämäksi. Erityisesti yksinäisillä vanhuksilla esiintyy pelkoa siitä, että jos jotakin ikävää tapahtuu, heillä ei ole ketään, joka tulisi auttamaan tai välttämättä edes huomaisi heidän poissaoloaan. Aihetta ovat tutkineet paljon Niina Junttila, Johanna Jyrkkä ja Tommi Tolmunen, joiden tutkimustuloksista voi lukea julkaisusta ’Lääkkeitä yksinäisyyteen’.
Lisätietoa yksinäisyyshankkeesta ja keskisuomalaisista kohtaamispaikoista antaa projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen, etunimi.sukunimi@koske.fi, puh. 040 653 7220.