Hae uusimuotoiseen erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen 24.9.2018 mennessä – erikoisalana Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö

Onko sinulla tarvetta oman osaamisesi päivittämiseen ja syventämiseen? Kiinnostaako sinua:  Lastensuojelun sosiaalityö, perhesosiaalityö sekä lasten ja nuorten kanssa työskentely? Monikulttuurinen sosiaalityö ja kriisityö? Moniammatillisen asiakastyön ja palvelurakenteiden kehittäminen? Asiakastyön ja palveluiden vaikuttavuuden arviointi ja tutkiva kehittäminen?  Hae Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutukseen!

Uusimuotoinen erikoissosiaalityöntekijän koulutus on suunnattu sosiaalityöntekijöille, joilla on tarvetta vahvistaa ja syventää osaamistaan. Koulutuksessa yhdistyy käytäntö- ja tutkimustieto. Koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen. Koulutus sisältää 16-20 päivää lähiopetusta, verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Haettavana olevaan Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön erikoistumiskoulutukseen valitaan 24 opiskelijaa, joista 12 opiskelijaa suomenkielisessä kiintiössä Turun yliopistoon ja 12 opiskelijaa ruotsinkielisessä kiintiössä Helsingin yliopistoon. Erikoistumiskoulutus toteutetaan kaksikielisenä, jolloin opintojen aikana on mahdollisuus kehittää toisen kotimaisen kielen osaamista.

Koulutuksen tuottamia tietoja ja taitoja hyödynnetään omassa työssä ja työyhteisössä. Opintoihin sisältyy koulutuksen kuluessa tehtävä tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op), jonka voi nivoa oman työn ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koska erikoistumiskoulutukset vastaavat työelämässä havaittuihin osaamistarpeisiin, niiden rahoitus perustuu valtion ja yliopistojen rahoituksen ohella työelämästä saataviin opintomaksuihin. Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen opintomaksu on 3500 euroa, jonka voi maksaa useammassa erässä koulutuksen kuluessa ja se voidaan jakaa työnantajan ja opiskelijan kesken.

Sosiaalityön muut erikoisalat ovat:

  • Hyvinvointipalvelut
  • Kuntouttava sosiaalityö
  • Rakenteellinen sosiaalityö

Opiskelijahaku toteutetaan 24.8.–24.9.2018. Ensimmäiset lähiopetuspäivät järjestetään to-pe 7.-8.2.2019 Helsingin yliopistossa.

Lisätietoa koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä, valintakriteereistä ja haun toteutuksesta osoitteessa www.sosnet.fi/erko

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityön esite: https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=028a4767-c18c-4e0b-9107-a46a26d14d90

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen esite: https://indd.adobe.com/view/78227ca3-b26f-405d-b701-c4f32481baa2

Lisätietoja verkkosivuilta ja tarvittaessa koulutuksen koordinaattori Sanna Lähteiseltä.

Sanna Lähteinen
Suunnittelija | Coordinator
Laillistettu sosiaalityöntekijä | Licensed Social Worker
Sosnet, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto
Finnish National University Network for Social Work
Lapin yliopisto | University of Lapland
PL 122 | P.O. Box 122 | 96101 ROVANIEMI, FINLAND
Tel. +358 (0)40 849 3033
Sanna.Lahteinen@ulapland.fi
www.sosnet.fi
www.facebook.com/yliopistoverkostososnet