Pienillä hyvinvoinnin teoilla suuri merkitys

Pohjoisessa Keski-Suomessa Viitasaarella järjestettiin Meijän Ranta -hyvinvointitapahtuma lauantaina 16.6.2018. Yleisöä kertyi noin 500 henkilöä ja toteutukseen osallistui 20 yhdistystä ja yhteisöä, 60 vapaaehtoista avustajaa sekä Viitasaaren kaupunki itse.

Meijän Ranta lisäsi ihmisten hyvinvointia osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden hengessä vieden kansaa vesille Keitele-järven aalloille erilaisin venein ja kanootein, johdatellen ihmisiä kalastuksen saloihin ja pyöräilyn kikkoihin. Kumppaneina olivat mm. Keski-Suomen Pelastuslaitos, Sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö, Kestävän kehityksen yhdistys JAPA ry, viitasaarelaiset liikunta- ja kalastusseurat, seurakunnat sekä kylä- ja eläkeläisyhdistykset.
Meijän Ranta toteutettiin osana keskisuomalaista kansanterveyden kampanjaa Meijän Polku, jossa teemoina ovat ’lepo, luonto, liikunta ja yhteisöllisyys’. Hyvä sää suosi tapahtumaa, mutta suotuisaa oli myös ihmisten tahto tehdä toisilleen hyvää. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKEn Yhdessä ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhanke oli keskeisessä roolissa tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Tapahtuman yhteydessä selvitettiin ja tuotiin näkyväksi erityisryhmiin liittyviä osallisuuden esteitä, esim. näkö- ja kehitysvammaisten liikkumisen suhteen.
Keskeisenä ajatuksena oli lisätä kaiken ikäisten osallisuutta ja vähentää heidän kokemaa yksinäisyyttä. Tuetun asumisen yksiköissä erityisryhmät ja sivukylien kodeissaan ikäihmiset helposti jäävät yksin kun ei löydy ulkoilukaveria tai mielekästä tekemistä. Päivä antoi kaikille ideoita miten toimia avustajana ja millä toimintavälineillä voidaan osallistaa ja ottaa mukaan heikommin liikkuva kulkija.
Lisätietoja Meijän Ranta -tapahtuman järjestelyistä ja kokemuksista antaa projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen, p. 040 653 7220, sirpa.pekkarinen(a)koske.fi.