Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla -hanke on saanut rahoituksen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt valtionavustusta 900 000 € ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa €. Hankeaika on 1.1.2018–31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea. Lisätietoja tiedotteessa Kansa-koulu-hankkeen internetsivuilla. Löydät sivuilta myös muita ajankohtaisia asioita, muun muassa pilottien hyvien käytäntöjen koonnin.