Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä 3/2017

Uutta sosiaalihuollon tiedonhallinnan verkkosivuilla

Muuta ajankohtaista

 • THL on antanut määräyksen käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin. Määräys 1/2017 löytyy THL:n tiedonhallinnan verkkosivuilta.
 • Sosiaalihuollon valtakunnallisia tieto- ja toimintamäärittelyjä tukevan asiantuntijaverkoston toiminta on käynnistynyt.  Tähän mennessä verkostoon on kutsuttu yli 100 asiantuntijaa ympäri Suomea. Lisätietoja tiedonhallinnan verkkosivuilta.
 • Sosiaalityön kohde- ja toimintoluokituksien muutostarpeiden tarkastelu on aloitettu kesäkuussa 2017. Tavoitteena on laajentaa luokitukset koskemaan koko sosiaalihuoltoa ja huomioida vuonna 2015 voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain vaikutukset luokituksiin. Asiaa tullaan käsittelemään syksyllä myös Sosiaalihuollon tieto- ja toimintamäärittelyjen asiantuntijaverkostossa.
 • Sosiaalihuollon asiakastietomallista puuttuvien asiakirjojen kartoittaminen on aloitettu kesäkuussa 2017. Tarkoituksena on selvittää esimerkiksi sitä, onko asiakastietomallissa puutteita uusien sosiaalipalvelujen, kuten tapaamisten valvonnan ja sosiaalisen kuntoutuksen kirjaamistarpeiden näkökulmasta. Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja ehdotuksia näihin liittyen (niina.hakala@thl.fi).
 • Sosiaalihuollon luokituksiin on tullut runsaasti ruotsinkielisiä päivityksiä. Lue lisää Koodistopalvelun tiedotteesta. 
 • Sosiaalihuollon Kanta-palveluiden käyttöönotosta julkaistiin juttu Sosiaalivakuutus-lehdessä. Sosiaalihuollon Kanta-palvelut kasvattaa sote-kuntoa

Tulevia tapahtumia

 • THL järjestää tiistaina 28.11.2017 koulutusta tietoturvan ja tiedonhallinnan omavalvonnasta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen THL:n tapahtumakalenterissa. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
 • Sosiaalihuollon tiedonhallinnan Sontikka V-seminaari järjestetään Helsingissä 4.10.2017. Lisätiedot ja ilmoittautuminen THL:n tapahtumakalenterissa.

Valtionavustushankkeet

 • Eksoten SosKanta-hankkeen tiedote on ilmestynyt. Lue tiedote.
 • Kansa-koulu-hankkeen 2. vaiheen kirjaamisvalmennukset ovat käynnistyneet, ilmoittautuminen ruotsinkieliseen valmennukseen on käynnistynyt ja nykytilan analyysin työkalu on julkaistu. Lue lisää Kansa-kouluhankkeen tiedotteesta 2/2017.
 • Joulukuussa 2016 päättyneen Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKI) -hankkeen loppuraportti ja toimintaopas ovat saatavilla tiedonhallinnan verkkosivuilla.

Sosiaalihuollon valtakunnallisen tiedonhallinnan kehittämiseen liittyvät kysymykset, kommentit ja kehittämisehdotukset pyydetään välittämään osoitteeseen sostiedonhallinta@thl.fi.