Kirjaamisvalmentajien valmennus alkaa syyskuussa

Kansa-koulu-hankkeen Keski-Suomen alueen kirjaamisvalmentajien valmennuksen 1. vaiheen toteutusaikataulu syksyllä 2016 on selvillä. Nelipäiväinen koulutus järjestetään 29.9.16, 11.10.16/12.10.16, 26.10.16/27.10.16, 9.11.16. Toisena ja kolmantena valmennuspäivänä ryhmä on jaettu kahteen osaan. Paikkana on Jyväskylä Kosken 1. kerroksen kokoustila 100 Matarankadulla.

Kirjaamisvalmentajien valmennus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen kirjaamisvalmentajat toimivat sosiaalitoimistoissa, lastensuojeluyksiköissä, perhetyössä, lapsiperheiden kotipalvelussa, kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävissä, sosiaalipäivystyksessä, perheoikeudellisissa yksiköissä ja työllistymispalveluyksiköissä. Viimeistään syksyllä 2017 käynnistyvässä toisessa vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmentajat kotihoitoon, asumispalveluihin, päihdehuoltoon sekä päivätoiminnan yksiköihin.

Jos sinulla on kysyttävää aikatauluista tai kirjaamisvalmennuksesta, ota yhteyttä aluekoordinaattori Riikka Rantaseen, 050 442 4104, etunimi.sukunimi@koske.fi

.