Uusi sosiaalihuoltolaki parantaa jo asiakkaan asemaa

Kunnat ovat ottaneet uusitun lain vastaan tarttumalla toimeen. Sen arvioitiin parantaneen asiakkaan asemaa jo monin tavoin: lapsiperheet saavat palveluja varhemmin, palvelutarpeen arviointi on kokonaisvaltaisempaa, monialainen yhteistyö tiiviimpää, asiakasprosessit suunnitelmallisempia ja asiakkaiden osallisuus lisääntynyt. Palvelujen koettiin olevan kattavampia ja resurssejakin oli paikoin lisätty. Lue lisää

Keski-Suomen aluekoordinaattori valittu Kansa-koulu-hankkeeseen

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke Kansa-koulun Keski-Suomen aluekoordinaattoriksi on valittu Riikka Rantanen Jyväskylän kaupungista. Hän työskentelee tehtävässä 50 % työajalla 1.4.2016 – 30.9.2017. Toisen 50 % hän työskentelee Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten toimeenpanon pilotissa Jyväskylän kaupungin lastensuojelussa. Aluekoordinaattorin tehtävänä on tukea alueen kuntia asiakasasiakirjalain toimeenpanossa hankkeen tavoitteiden suuntaisesti.