SOSIAALITYÖ MUUTOKSESSA – uutta ajattelua asiakastyöhön

Valtakunnallinen PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa – Keski-Suomen osahanke järjestää seminaaripäivän 22.2.2017 klo 9-16. Päivän aikana pohditaan mm. osallisuutta ja kehittäjäkumppanuutta sosiaalityön uudenlaisena työorientaationa, lisäksi avataan lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain soveltamista lasten ja perheiden tukemisessa. Ilmoittaudu 8.2.2017 mennessä https://link.webropolsurveys.com/S/1F35E6989BA2430B

Keski-Suomi pilotoi Kansa-koulun 2 .vaiheen kirjaamisvalmennusta

Valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke etsii nyt keskisuomalaisia osallistujia pilottivalmennusryhmään kotihoidosta, päivätoiminnan yksiköistä, asumispalveluyksiköistä, erityishuoltopiireistä, päihdehuollosta ja yksityisistä sosiaalipalveluja tuottavista organisaatioista. Osallistujien tulee työskennellä sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Lisätietoja ks. Pilotin tiedote.

Lue lisää

Rakennetaan yhdessä uudenlaista sosiaalityötä PRO SOS -hankkeessa!

Valtakunnallinen ESR-rahoitteinen PRO SOS – sosiaalityön kehittämishanke on käynnistynyt Keski-Suomessa ja hankekoordinaattori Marianne Kuorelahti on aloittanut 1.11.2016. Osahankkeen avulla on tarkoitus kohdistaa kehittämistoimet maakunnan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Samalla tuetaan maakunnallisen sote-alueen muodostamista yhdenmukaistamalla ja uudistamalla sosiaalityön toimintamalleja. Lue lisää

Kosken lausunto sote-järjestämislaista

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus keskittyi lausunnossaan kehittämiseen, tutkimukseen ja koulutukseen. Kehittämisen tulee tukea lähipalveluja ja vahvistaa kansalaisten sosiaalista hyvinvointia ja terveyden edistämistä maakunnassa. Koske ehdottaa myös romaniväestön palvelujen kehittämistoimintaa Keski-Suomen maakunnan tehtäväksi.   Lue lisää