CAFE SOCIAL -keskustelutilaisuudet sosiaalityön ajankohtaisaiheista alkavat 8.3.2017 klo 14!

Koske järjestää kevään mittaan meneillään olevasta sosiaaliuudistuksesta keskustelutilaisuuksia, joista ensimmäinen on 8.3.2017 klo 14! Keskustelun virittäjänä on YTL Petteri Paasio ja aiheena on sosiaalityön uudet rakenteet sote-uudistuksessa. Tilaisuudet ovat pääsääntöisesti iltapäiväkahveja mutta 23.3. juomme aamupäiväkahvit sosiaalihuollon valinnanvapauskysymysten merkeissä. Ilmoittaudu täällä. Tervetuloa keskustelemaan!

Keski-Suomen SOTE-uudistus etenee

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen asiantuntijatyöryhmien 1. väliraportit ovat valmistuneet. Kooste SOTE-asiantuntijatyöryhmien työskentelyn tavoitteista ja toteutussuunnitelmista sekä ”Keski-Suomi 2019” muutosvisio, strategia ja palvelulupaus on luettavissa täältä. Seuraa valmistelua osoitteessa: www.ks2019.fi/. Tutustu myös 2.2. Järjestöt sote-uudistuksessa -tilaisuuden materiaaleihin Yhdistystori.fi-sivulla

Romanilasten palveluja parannetaan huomioimalla kulttuuri ja kohtaamalla ihmiset

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tueksi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen laatima romanilasten, -nuorten ja -perheiden palveluita koskeva kartoitus teki näkyväksi sen, että puhuttaessa romanilasten ja -perheiden palveluista on samalla puhuttava romanikulttuurista, tapaperinteestä ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta palveluiden sisältöihin. Lue lisää

Väitös: Taiteen ja sosiaalisen työn rajalla

Miksi taiteella on annettavaa sosiaaliselle työlle ajassa, jota sävyttää yhteiskunnan taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen murros? Sen seurauksena elämän ennustettavuus on vaikeutunut ja yksilöön kohdistuvat refleksiivisyyden, valintakyvyn ja elämän suunnittelun vaatimukset ovat kasvaneet. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kehittämispäällikkö Arja Honkakoski väittelee aiheesta 13.1. Lapin yliopistossa. Lue lisää täältä.