Koske sai uuden hallituksen kaksivuotiskaudeksi 2017 – 19

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kokoonpanossa tapahtui suuria muutoksia, kun Kosken perustamisesta saakka puheenjohtajana toiminut Risto Kortelainen ja varapuheenjohtaja Mikko Mäntysaari sekä pitkään hallituksen jäseninä toimineet Vuokko Hiljanen ja Raija Kolehmainen luopuivat tehtävästään. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Kalilainen Jyväskylän kaupungista. Hallituksen kokoonpanossa säilytettiin järjestöedustajien enemmistö. Lue lisää

Koulutusmäärien nostaminen, alan houkuttelevuuden lisääminen ja työssäjaksamisen parantaminen vähentävät sosiaalityöntekijöiden rekrytointiongelmia

Vuoden voimassa ollut sosiaalihuollon ammattihenkilölain koetaan olevan hyvä selkänoja sosiaalialan toiminnalle, mutta ammattihenkilölain 12 §:n tulkintaa sosiaalityöntekijänä tilapäisena toimimisesta tulisi selkeyttää. Tämä ilmenee juuri julkaistusta sosiaalialan osaamiskeskusten toteuttamasta selvityksestä sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti toimimimisen valtakunnallisesta tilanteesta. Lue lisää

Kosken lausui luonnoksesta sote-valinnanvapauslainsäädännöksi

Sosiaalipalveluja tarvitsevilla asiakkailla tulee olla mahdollisuus itse arvioida ja valita, millailsta palvelua he tarvitsevat. Esitetty lainsäädäntö ei tätä kuitenkaan tue. Valinnanvapauteen tulisikin siirtyä sosiaalihuollossa asteittan. Muun muassa näin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallitus lausui valinnanvapauslainsäädännöstä 22.3. kokouksessaan. Lue lisää

Ilmoittaudu Kansa-koulu-aluekierrokselle 20.4. mennessä!

Kansa-koulu-hanke järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja hankkeen seitsemän pilotin kanssa tilaisuuden to 27.4.2017, jossa paneudutaan sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautumiseen. Tilaisuus on tarkoitettu sosiaalialan johtotehtävissä työskenteleville, yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajille, sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan parissa työskenteleville sekä kirjaamisvalmentajille.

Lue lisää

Tule keskustelemaan valinnanvapaudesta sosiaalihuollossa aamukahvin merkeissä 23.3. klo 9!

Kosken järjestämät CAFE SOCIAL –keskustelutilaisuudet meneillään olevasta sosiaaliuudistuksesta jatkuvat. Seuraavan kahvilan keskusteluaiheena on valinnanvapaus sosiaalihuollossa ja se pidetään to 23.3. klo 9–11. Keskustelun virittäjänä toimii Riitta Pylvänen Jyväskylän kaupungin valinnanvapauspilotista. Ilmoittaudu täällä. Tervetuloa keskustelemaan!