Moniulotteisen taloudellisen väkivallan tunnistaminen ajoissa on tärkeää

Mitä on taloudellinen väkivalta? Taloudellinen väkivalta tutuksi -hankkeen hankesuunnittelija Hanna Nylén kertoo ilmiöstä ja väkivallan kokijan tarvitsemasta moniammatillisesta tuesta.