Erityissosiaaliohjauksen merkitys sosiaalialalla

Miten erityissosiaaliohjaus voisi tukea sosiaalityötä? Erityissosiaaliohjauksen (YAMK) ja monialaisen kuntoutuksen (YAMK) opiskelijat pohdiskelevat blogikirjoituksessaan erityissosiaaliohjauksen mahdollisuuksia sosiaalialan laajalla kentällä.