YTM Minna Kesäsen lisensiaatintutkimuksen tarkastustilaisuus 6.6.2019 Jyväskylässä

Jyväskylän yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tarkastetaan YTM Minna Kesäsen lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisalan ammatillinen lisensiaatintutkimus ”Lasten ja aikuisten väliset suhteet vanhempien päihdeongelmaa käsittelevissä Tiimi-lehden teksteissä vuosina 2000–2013”. Tarkastajina toimivat YTT yliopistonlehtori Taru Kekoni (Itä-Suomen yliopisto) ja YTT yliopistonlehtori Tarja Orjasniemi (Lapin yliopisto). Tarkastustilaisuus pidetään torstaina 6.6.2019 klo 12 salissa Historica H306, Seminaarinmäki. Tervetuloa!