Havaintoja hanketyöstä – Meijän Mielen matka

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kosken luotsaamilla valtakunnallisilla osaamiskeskuspäivillä elokuussa 2023 järjestetyssä runsaan osanottajamäärän keränneessä ”Hanketyön hyvät käytännöt ja haasteet” -teemaryhmässä pyysimme osallistujia jakamaan kokemuksiaan hanketyön koukeroista. Keskustelussa nousi esiin, että hanketyössä kertynyttä osaamista kannattaisi jakaa myös verkostoissa. Näin uudet hanketyöntekijät saisivat kullanarvoisia vinkkejä työnsä tueksi ja haasteiden minimoimiseksi.

Havaintoja hanketyöstä – Meijän Mielen matka -esitys on koostettu peilaten teemaryhmässä esiin tulleita hyviä käytäntöjä ja haasteita huhtikuussa 2024 päättyvän Meijän Mieli -hankkeen kokemuksiin.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä 21.4. mennessä.

Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille edeltävänä päivänä.

Tervetuloa!