Köyhyyden merkitystä aliarvioidaan

Eriarvoisuudesta tai sen tunteesta johtuen ihmisen kyky käyttää julkisen vallan ja elinkeinoelämän luomia mahdollisuuksia heikentyy.