Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellinen tuki (2021–2023)

Rahapeliongelmien hoidon ja tuen kehittämisen alueeellinen tuki eli Aluetuki on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima hanke. Sen tavoitteena on tukea rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuuden ja laadun kehittämistä kunnissa ja tulevilla hyvinvointialueilla vuosina 2021–2023. Hankkeen toimijoita ovat Etelä-Suomessa Peliklinikka, Väli-Suomen alueella Sovatek-säätiö (osatoteuttajana Koske) ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Lue lisää THL:n uutisesta, Kosken artikkelista ja Pelituen blogikirjoituksesta.

Aluetuki järjestää tietoiskuja, koulutuksia ja konsultaatiota rahapeliongelman puheeksi ottamisen ja hoidon edistämiseksi. Ammattilaisten osaamisen vahvistamisen lisäksi järjestetään työpajoja ja työryhmiä rahapeliongelmien hoidon ja tuen kehittämiseksi alueilla.

Kiinnostaisiko Sinua tietää lisää rahapelaamisesta tai pohtia yhdessä, miten rahapeliongelmaa voisi käsitellä vaikuttavammin alueellasi?

Ota yhteyttä:

Väli-Suomi *

Mirka Mikkola, Sovatek-säätiö
Aluekoordinaattori
puh. 041 731 1204
mirka.mikkola@sovatek.fi

Etelä-Suomi

Corinne Björkenheim, Peliklinikka
Kehittämispäällikkö
puh. 040 175 8244
corinne.bjorkenheim@hus.fi

Pohjois-Suomi

Minttu Tavia, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 050 462 6211
minttu.tavia@ppshp.fi

*Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa sekä Etelä-Pohjanmaa.

Aluetuki kouluttaa

Osallistu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuihin maksuttomiin Rahapelaaminen puheeksi- ja Rahapeliriippuvuus hallintaan -verkkokoulutuksiin! Koulutusten järjestämisestä vastaavat Aluetuen toimijat Peliklinikka (Etelä-Suomi) ja Sovatek-säätiö (Väli-Suomi).

Rahapelaaminen puheeksi -koulutus (3h)

Rahapelaaminen puheeksi -koulutus tarjoaa ammattilaisille tietoa rahapelaamisesta ja työvälineitä rahapeliongelman kohtaamiseen. Koulutuksen teemoja ovat rahapelaaminen ilmiönä, rahapelaamisen puheeksiotto, riski- ja ongelmapelaamisen tunnistaminen, ongelmapelaaminen sekä lyhytneuvonta.

Aluetuen tulevat Rahapelaaminen puheeksi -koulutukset:

Kevät 2022

Syksy 2022

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus (1pv + 0,5 pv)

Menetelmäkoulutuksessa osallistuja saa kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma. Hän osaa tunnistaa myös rahapelaajan läheisen mahdollisen tuen tarpeen.

Aluetuen tulevat Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutukset:

Kevät 2022

Syksy 2022

Tukiaineistoja ammattilaisille

Tutustu THL:n julkaisemiin uudistettuihin rahapelaamisen tukiaineistoihin:

Rahapelaaminen puheeksi: Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta (julkari.fi)

Rahapeliongelman kohtaaminen sosiaalityössä (julkari.fi)

Muita tukiaineistoja THL:n sivuilla.