Digiloikkia ja ohjelmistorobotteja Keski-Suomen sosiaalihuollon Kanta- ja digiwebinaarissa

Keski-Suomen sosiaalihuollon Kanta- ja digiwebinaari keräsi keskiviikkona runsaan osallistujajoukon kuulemaan sosiaalihuollon digiasioista ja niiden edistymisestä maakunnassa. Webinaarissa käsiteltiin Keski-Suomen sote-kehittämissuunnitelmia, robotiikan hyödyntämistä tiedonsiirrossa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ja sosiaalihuollon tekemää digiloikkaa viimeisten kuukausien aikana.

Tilannekatsauksia maakunnan digiasioihin

Kosken johtaja Marja Heikkilä toivotti osallistujat tervetulleiksi Keski-Suomen sosiaalihuollon Kanta- ja digiwebinaariin. Järjestyksessään kolmas seminaari järjestettiin ensimmäistä kertaa täysin etäyhteyksien avulla. Heti alkuun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin digijohtaja Jari Porrasmaa piti tilannekatsauksen maakunnan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämissuunnitelmien etenemiseen. Tilaisuudessa käsiteltiin tarkemmin sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevaa hanketta, jossa keskitytään sote-järjestäjien yhteistyön tiivistämiseen ja hankekoordinaatioon, tietojohtamisen ja ohjauksen vahvistamiseen sekä sote-palveluiden yhtenäistämiseen ja digitalisointiin. Jännityksellä odotetaan kesäkuuta, jolloin päätökset valtionavustuksista tehdään.

Seuraavan tilannepäivityksen antoi Aster Keski-Suomen sosiaalihuollon johtava asiantuntija Elina Tynkkynen, joka kertoi asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaprosessin etenemisestä ja tulevista askelista järjestelmän suunnittelussa sekä käyttöönotossa. Neljän sairaanhoitopiirin asiakas- ja potilastietojärjestelmän nimeksi oli juuri samana päivänä julkistettu Aster. Tynkkynen korosti puheenvuorossaan, että seuraavissa vaiheissa ammattilaisten rooli on hyvin tärkeä: kentän asiantuntemusta ja näkemystä tarvitaan siihen, että erilaiset tarpeet tuodaan näkyviksi ja järjestelmää voidaan kehittää vastaamaan niihin. Syksyllä alkaa noin vuoden kestävä suunnitteluprojekti, jonka jälkeen siirrytään järjestelmän testaamiseen ja mukauttamiseen toteutusprojektin kautta. Tarkoituksena on ottaa uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä käyttöön porrastetusti vuosien 2023–2024 aikana. Työ ei lopu uuden järjestelmän käyttöönottoon, vaan on tärkeää, että sen käyttöä seurataan ja järjestelmää jatkokehitetään.

Katso webinaarin ensimmäisen osion tallenne Kosken Youtube-kanavalta!

Robotiikka tukena tiedonsiirrossa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon

Päivän toiseen osioon oli saatu vieraita Pohjois-Savosta ja Päijät-Hämeestä. Ensimmäisenä Istekki Oy:n ICT-projektipäällikkö Milla Ruotsi ja Kuopion kaupungin sovellusasiantuntija Hannele Puustjärvi kertoivat ohjelmistorobotin käytöstä sosiaalihuollon vanhojen asiakastietojen siirtämisessä Kantaan. Ohjelmistorobotin pilotointi opetti sen, että esimerkiksi nykytilan kartoitus -työkalua käytettäessä on oltava todella tarkka, jotta robotti osaa poimia oikeat asiakasasiakirjat. Ohjelmistorobotin toimintaa seurattiin pistokokeilla, joiden tekeminen oli hyvin tärkeää virheiden löytämiseksi ja korjaamiseksi, mutta samalla sen todettiin olevan työlästä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ICT-Partner Sanna Hämäläinen kertoi kokemuksista robotin käyttämisestä asiakkuuden ja asian avaamiseen Kannassa. Robotille määriteltiin tehtäväksi tehdä vireillepano järjestelmään, jolla avataan asiakkaalle asiakkuus ja asia Kantaan, ja Hämäläinen kävi esityksessään tarkkaan läpi prosessin, joka robotille piti opettaa tehtävän suorittamiseksi. Robotti ahkeroi yhteensä 38 000 vireillepanon parissa noin 1,5 kuukautta. Mielenkiintoisena seikkana tuotiin esiin, että viideltä työntekijältä olisi kulunut samassa tehtävässä arviolta 2,3 kuukautta.

Katso webinaarin toisen osion tallenne Kosken Youtube-kanavalta!

Sosiaalihuollon digiloikka koronan keskellä

Kolmas osio aloitettiin Keski-Suomen Kanta-pioneerien – Saarikan, Wiitaunionin ja Äänekosken – tilannekatsauksella Äänekosken kaupungin projektipäällikkö Suvi Tikanderin toimesta. Kantaan tietojen siirtäminen etenee edelleen kolmella pioneerilla, ja esimerkiksi Äänekoskella tavoitteena on tehdä nykytilan kartoitus kaikista palvelutehtävistä vuoden 2020 aikana. Keski-Suomessa viimeisimpänä Kanta-siirtoon on lähtenyt Jyväskylä. Tikander korostaa yhteistyön tekemisen merkitystä Kanta-siirrossa, sillä prosessiin liittyy paljon asioita, joita kannattaa miettiä yhdessä. ISO:n erityisasiantuntija Teppo Taskinen kävi lopuksi vielä läpi asioita, jotka pitää olla tehtynä vuoden loppuun mennessä asiakasasiakirjalain ja THL:n määräysten mukaisesti, vaikka ei vielä olisi ottanut Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa käyttöönsä.

Kehittäjä Katri Ylönen kertoi sosiaalihuollon ammattilaisten asiakastietojärjestelmien käyttäjäkokemuksia käsitelleestä valtakunnallisesta tutkimuksesta, josta on julkaistu ensimmäinen tutkimusartikkeli Sosiaalialan asiakastietojärjestelmissä paljon parannettavaa: käyttäjäkokemukset 2019 (katso artikkeli Finnish Journal of Health of eHealth and eWelfare -sivustolta). Artikkelissa käsitellyt seitsemän eniten käytettyä tuotemerkkiä saivat ammattilaisilta vain kohtalaisen arvosanan (keskiarvo 6,7). Eniten haasteita nähtiin olevan tiedonkulussa ja monialaisen yhteistyön tuessa. Ylönen sanookin, että tulokset ovat huolestuttavia ja kehittämistä järjestelmien parantamiseksi on tehtävä, jotta ne tukisivat ammattilaisten tekemää työtä hankaloittamisen sijasta.

Viimeisenä puhujana toimi Pelastakaa Lapset ry:n hankesuunnittelija Anna-Maija Ohlsson, joka kertoi järjestössä kehitetystä digitaalisen sosiaalityön kokonaiskuvasta. Digitaalisia välineitä on kehitetty sosiaalihuollossa, mutta niitä käytetään erillään toisistaan. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila pakotti sosiaalihuollon ottamaan digiloikan, ja etenkin etätapaamiset on koettu kevään aikana toimiviksi ratkaisuiksi. Ohlsson kuitenkin huomauttaa, ettei digiä tule kehittää vain digin vuoksi, vaan sen pitäisi aina parantaa asiakaskokemusta ja vastata asiakkaiden tarpeisiin. Lasten ja nuorten tapauksessa tärkeää on, että he löytävät tiedon, mistä apua saa, ja apua uskalletaan ja pystytään hakemaan. Apua pitäisi saada joustavasti asiakkaan arkeen sopivalla tavalla, eikä unohtaa tuen jatkumoa palvelun jälkeen esimerkiksi kertomalla erilaisista omahoito-ohjelmista. Digiasioihin liittyen Pelastakaa lapset ry järjestää digisosiaalityöstä ilmaisen verkkokurssin, johon voit tutustua tarkemmin heidän sivuillaan.

Katso webinaarin kolmannen osion tallenne Kosken Youtube-kanavalta!

Puhujien diaesitykset voit katsoa Kosken sivuilta.