Vetoomus sosiaalityön tutkimuksen vahvistamiseksi ja valtion tutkimusrahoituksen edistämiseksi

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet, sosiaalialan osaamiskeskukset ja Sosiaalityön tutkimuksen seura vetoavat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sosiaalityön tutkimuksen vahvistamisen tärkeydestä ja että laki tulisi saattaa voimaan välittömästi, jotta sosiaalityön tutkimukselle kuluvalle vuodelle suunniteltu rahoitusvaraus voitaisiin vahvistaa seuraavassa lisäbudjetissa ja hyödyntää välittömästi muun muassa koronan tuomien kärjistyvien sosiaalisten kysymysten tutkimukseen.

Sosiaalityön tutkimusrahoitusta koskeva lakiesitys on tullut entistäkin tärkeämmäksi koronaan liittyvän pandemian vuoksi. Koronaviruksen leviämisen hillitsemisen vuoksi tehdyt välttämättömät päätökset ja rajoitukset ovat aikaansaaneet jo nyt isoja yhteiskunnallisia muutoksia, joilla on vakavia ja pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisten elämässä ja arjessa. Varsinkin lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista on jo tällä hetkellä suuri huoli. Viimeaikaiset havainnot lasten ja lapsiperheiden haavoittuvuudesta korostavat sosiaalityön osaamisen ja kehittämisen tarvetta entistä enemmän.

Lue Sosnetin, sosiaalialan osaamiskeskusten ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran vetoomus kokonaisuudessaan:

Vetoomus sosiaali-ja terveysvaliokunnalle ja sosiaali-ja terveysministeriölle.