Kohtaamisia koronan aikana – verkkokysely kohtaamispaikoille

Tätä artikkelia kirjoitettaessa Suomi on koronavalmiudessa ja me kansalaiset odotamme vieläkin järeämpiä aseita taudin etenemisen ja sen haittavaikutusten pysäyttämiseksi. Digitaaliset taidot ja verkkopohjaiset sovellukset tulevat nyt korvaamaan arkisia kohtaamisia.

Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkosto syntyi Yhdessä ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhankkeen 2017-2019 aikana. Tarkoituksena oli että valtakunnallisilla kohtaamispaikkapäivillä Jyväskylässä 2.-3. huhtikuuta oma maakunnallinen verkosto olisi kokoontunut päättämään jatkotoimistaan hankkeen jälkeen. Koronatilanteen johdosta monet tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan. Kun yhteiset palaverit jäävät nyt pitämättä, kohtaamispaikkaverkostolle tehdään tulevaisuuskysely jatkotoimista päättämiseksi. Ehkä vastaajien kommenteissa piilee ratkaisuja miten pysähdyksen ajan jälkeen viritämme sosiaalista toimintaa ylös Ruususen unesta!

Verkoston tulevaisuuskyselyn löydät linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/B2AA42D10ED5DF63 . Kysely on auki 14.3.-20.3.2020 välisen ajan. Vastauksia pyydetään erityisesti keskisuomalaisilta kohtaamispaikkatoimijoilta. Kutsua kyselyyn on välitetty sähköpostilla verkoston osoitteisiin sekä Yhdistystorilla. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimesta vastaukset kootaan maaliskuun aikana. Kyselyn yhteenvedosta, verkoston jatkotoimenpiteistä ja tulevasta koordinaatiosta tiedotetaan vielä maaliskuun aikana sähköpostilla ja www.yhdistystori.fi -sivuilla.   

Nyt Suomen ollessa herkässä valmiustilassa koronan suhteen, on hyvä hetki pohtia miten pidämme yllä yhteisöllisyyttä. Vähäisiäkin digitaitoja voi elvyttää ja testata etäyhteyksiä sukulaisiin ja ystäviin. Ihmisten kohtaamisia ja tapaamisia tuskin täysin voidaan kieltääkään, mutta huolellisuutta ja varovaisuutta tulee noudattaa kanssakäymisessä taudin räjähdysmäisen kasvun hillitsemiseksi.

Tähän loppuun esimerkki legendaarisesta kirjakauppayrittäjä Eeva Kanervasta (1950-2017), joka puhui yhteisöllisyydestä Helsingin Punavuoressa. Kanerva ei myynyt pelkästään kirjoja vaan myös vanhoja aikakauslehtiä, postikortteja, etikettejä ja pieniä kauniita tai kummallisia esineitä.

Kanervan liikkeessä eri sosiaaliryhmät ja eri ikäluokat löysivät yhteisen pelikentän, jota eivät vaivanneet normaalit hierarkiat. Kauppiasrouvan mielestä yhteisöllisyyden henki syntyy ennen kaikkea niistä ihmisistä, jotka toimivat verkostojen solmu- ja avainkohdissa ja jotka ovat keskeinen osa ihmisten arkea ja jotka ovat loputtoman avuliaita niin kuin Kanerva oli.

Nyt hiljaisten viikkojen aikana onkin hyvä pohtia omaa asennetta ja roolia yhteisöissä. Voinko itse seisoa solmu- ja avainkohdassa? Miten tauon jälkeen toiminta käynnistyy? Mitä uusia ideoita voimme soveltaa käytäntöön? Rauhallisissa oloissa työpaikalla tai kotona voi tutustua nettiaineistoon, e-kirjoihin, selata webinaarilinkkejä ja pohdiskella. Kehittää sosiaalisia taitoja.

Keski-Suomen kohtaamispaikat -verkostosta voit lukea lisää Yhdistystorilta.