Työkokeilusta voi syntyä into kehittämiseen

Syksyllä ilmestyneen pohdiskelevan Sosiaalityöntekijän silmin -blogisarjan takaa löytyy työkokeilijana Koskessa ollut Mirka Matilainen, joka on käsitellyt kirjoituksissaan sosiaalialan ilmiöitä kirjaamisen näkökulmasta. Viimeisen työviikon aikana kyselimme häneltä kokemuksia syksyn ajalta.

Millainen tausta sinulla on?

Olen työskennellyt sosiaalityön parissa yli 15 vuotta ja nyt olen palaamassa alan töihin tauon jälkeen. Koulutukseltani olen sekä yhteiskuntatieteiden että hallintotieteiden maisteri.

Miten päädyit tekemään työkokeilujaksosi Koskessa? Oliko Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus sinulle aiemmin tuttu?

Koskea minulle suositteli työkokeilupaikaksi Verve. Paikka on minulle tuttu, sillä olen osallistunut Kosken järjestämiin koulutuksiin ja hankkeisiin aiemmin. Oman työni myötä myös Kosken lastensuojelun erityissosiaalityöntekijä on tullut tutuksi.

Mitä olet työkokeilun aikana päässyt tekemään?

Työkokeiluni pääasiallinen tehtävä on ollut perehtyä sosiaalihuollon määrämuotoiseen kirjaamiseen. Pääsin vaikuttamaan työtehtäviini alussa, kun suunnittelimme työkokeiluni sisältöä, ja kirjaamisasiat kiinnostivat minua erityisesti. Lisäksi olen lukenut paljon alan kirjallisuutta ja kirjoittanut blogitekstejä. Myös erilaiset koulutukset, kokoukset ja hankkeet ovat tulleet minulle tutuiksi kolmen kuukauden aikana.

Sosiaalityöntekijän silmin -blogisarja alkoi muotoutua mielessäni videoluentoja seuratessani. Ne herättivät paljon ajatuksia eri teemoista, jotka sivusivat kirjaamista, ja päätin kirjoittaa pohdintojani teksteiksi.

Miten työkokeilu on sujunut?

Täällä on hyvä tekemisen meininki ja työn imu tulee ikään kuin luonnostaan. Työ on ollut innostavaa ja työkokeilupaikkana Koske on ollut ammatti-identiteettiä vahvistava. Ihmiset ovat olleet mukavia, ja työskentelyilmapiiri antaa tilaa olla oma itsensä. Olen pitänyt huolta, ettei työkavereille ole päässyt syntymään kofeiinivajetta.

Mikä on ollut mieleenpainuvinta tähän asti työkokeilussa?

Tuohon voisi vastata monta asiaa. Ehkä se on se kehittämisen into, mikä täällä on ja tarttuu. Lisäksi on ollut hienoa päästä sosiaalialan ajankohtaisen tiedon äärelle seuraamaan, mitä esimerkiksi tulevaisuuden sote-keskuksista kerrotaan.

Millaiset eväät tulevaisuuteen työkokeilu Koskessa antaa?

Hyvät eväät! Uskon ja toivon, että työn imu jatkuu sekä kiinnostus omaa työtä ja sen kehittämistä kohtaan säilyy tulevaisuudessa. Tiedonjano on se asia, joka jää tästä työkokeilusta mieleen päällimmäisenä kokemuksena: halu etsiä vastauksia kysymyksiin, jos vastauksia ei ole vielä olemassa.

Kenelle suosittelisit Koskea työkokeilupaikkana?

Koskessa on monipuoliset mahdollisuudet työkokeilun järjestämiseen, joten on vaikea sanoa, kenelle osaamiskeskus ei sopisi. Mutta parhaiten tämä työkokeilupaikka toimii sellaiselle ihmiselle, joka on kiinnostunut kehittämistyöstä ja sosiaalityön tarkastelemisesta siitä näkökulmasta.