Hae Kuntouttavan sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen 29.10. mennessä!

Sosiaalityöntekijä: Onko sinulla tarvetta oman osaamisesi päivittämiseen ja syventämiseen? Haluatko uutta potkua ammatilliseen kehittymiseesi tai urallesi? Tai oletko kiinnostunut verkostoitumaan valtakunnallisesti muiden sosiaalityön huippuosaajien kanssa?

Kiinnostaako sinua:
•       Vaativissa tilanteissa elävien asiakasryhmien parissa tehtävä työ
•       Sosiaalinen toimintakyky ja kuntoutus
•       Kuntouttavan sosiaalityön tutkimuksellinen  perusta
•       Tutkimustietoon perustuva palvelujen ja sosiaalityön arviointi ja kehittäminen?

Hae erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalalla!

Erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaalityöntekijöille, joilla on tarvetta vahvistaa ja syventää osaamistaan. Koulutuksessa yhdistyy käytäntö- ja tutkimustieto.

Koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen. Koulutuksen tuottamia tietoja ja taitoja hyödynnetään omassa työssä ja työyhteisössä. Opintoihin sisältyy koulutuksen kuluessa tehtävä tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op), jonka voi nivoa oman työn ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutuksen kokonaisuus sisältää 20  päivää lähiopetusta, verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Haettavana olevan Kuntouttavan sosiaalityön erikoisalan valtakunnalliseen koulutusryhmään valitaan 20 opiskelijaa. Koulutus toteutetaan Lapin, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteistyönä.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on osallistujalle ilmainen, koska vuonna 2019 voimaan tulleiden uusien säännösten perusteella valtio korvaa yliopistoille koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut.

Sosiaalityön muut erikoisalat ovat:

•        Kuntouttava sosiaalityö
•        Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
•        Rakenteellinen sosiaalityö

Kuntouttavan sosiaalityön opiskelijahaku toteutetaan 4.10.–29.10.2019. Haku päättyy 29.10. klo 16:00. Ensimmäiset lähiopetuspäivät järjestetään to-pe 30.–31.1.2020.

Lisätietoa koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä, valintakriteereistä ja haun toteutuksesta osoitteessa www.sosnet.fi/erko

Koulutuksen esite: https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=9c83ea95-d6c6-4483-a6ee-a3ae1f4f3773  

Opetussuunnitelma: https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=61dcab86-95df-4fb2-9e13-e0739e1857d3

Lisätietoja tarvittaessa myös koulutuksen koordinaattori Sanna Lähteiseltä.

Sanna Lähteinen
Suunnittelija | Coordinator
Laillistettu sosiaalityöntekijä | Licensed Social Worker
Sosnet, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto
Finnish National University Network for Social Work
Lapin yliopisto | University of Lapland
PL 122 | P.O. Box 122 | 96101 ROVANIEMI, FINLAND
Tel. +358 (0)40 849 3033
Sanna.Lahteinen@ulapland.fi
www.sosnet.fi
www.facebook.com/yliopistoverkostososnet