Lisäenergiaa yksinäisyyshankkeelle

Kesäkuun alussa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Yhdessä ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhanke sai tiimiinsä sosiaalityön konkarin, Marianne Kuorelahden.

Marianne Kuorelahti työskenteli Koskella valtakunnallisessa ESR-rahoitteisessa PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa -hankkeessa (www.prosos.fi). Hankkeen Keski-Suomen osahanke käynnistyi syksyllä 2016 ja päättyi nyt kesän korvalla.

Yhdessä ei olla yksin -hankkeessa Marianne on projektikehittäjä ja vastaa osallisuusasioista ja kuntien aikuissosiaalityön yhteisöllisestä rajapinnasta sekä järjestöjen, vapaaehtoisten ja kansalaistoiminnan hyvinvointityöstä osana ennalta estävää työtä. Yksi tärkeä solmukohta tulee olemaan kuntien sähköiset hyvinvointikertomukset ja niihin liittyvä asukkaan osallisuus ja vaikuttaminen.

Yhdessä ei olla yksin -hanketta rahoittaa STEA yksinäisyyden vähentämisen teemarahastosta 2017-2019. Hanke on yksi tästä rahastosta rahoitetuista 17 hankkeesta. Sisarhankkeita Keski-Suomessa ovat Muutila ry:n Kotoa yhteisöihin -hanke (Homies Youth Work) ja Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n Tuttu -tukea ja toivoa tulevaan -hanke.

Kosken hallinnoiman hankkeen tiimissä muut toimijat ovat projektipäällikkö Sirpa Pekkarinen ja projektikehittäjä Anja Saksola. Lisätietoja hankkeesta. Marianne Kuorelahden yhteystiedot ovat puh. 040 1577 822, ja sähköposti @koske.fi. Hankkeen työhuoneet 109 ja 110 sijaitsevat Kosken tiloissa, Matarankatu 4, Jyväskylä.