Itsemääräämisoikeus ja asumisen laatu esillä Vammaispalvelujen toisena neuvottelupäivänä

Vammaispalvelujen toinen neuvottelupäivä alkoi aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. Sali oli jälleen lähes täynnä teemasta kiinnostuneita ihmisiä. Ohjelmassa oli ensimmäiseltä päivältä tuttujen aiheiden, kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja luottamuksen, lisäksi asiaa itsemääräämisoikeudesta ja rajoitustoimenpiteistä, asumisesta, johtamisesta, palveluntuottajien valvonnasta sekä tutustumismahdollisuuksia kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen välineisiin. Yhdistävänä teemana voisi sanoa olleen laatu sen eri ilmenemismuodoissaan. Myös suosittu juristin kyselynurkka oli jälleen pystytetty aulaan.

Päivän ensimmäisen puheenvuoron pitivät Sari Vuorilampi Valvirasta ja Jaana Jokiniitty Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, jotka tarkastelivat itsemääräämisoikeuden ja rajoitustoimenpiteiden lainsäädäntöä ja sen soveltamista esimerkkien kautta. Kaksikon selkeä viesti oli, että häiritsevä käyttäytyminen ei ole lainmukainen peruste rajoitustoimenpiteiden käytölle vaan taustalla täytyy aina olla vaara joko henkilölle itselleen tai muille. Sosiaali- ja terveysministeriön terveiset tuonut Meri-Tuuli Mähkä jatkaa jo 2000-luvun alussa aloitetun itsemääräämisoikeuslain valmistelua hallitusohjelman mukaisesti. Jatkotyöskentelyssä huomioidaan myös lausuntokierroksella annettu runsas palaute.

Asumisen teoista Suomessa kertonut Susanna Hintsala puolestaan vetosi heti alkuun kuulijoihin kriittisen vammaistutkimuksen hengessä, että meidän pitää nähdä kaikki meinä, ei heinä. Asumisen uusina tuulina Suomessakin alkaa saada jalansijaa ilmastonmuutostyöhön ja kumppanuuksiin liittyvät mallit, jotka haastavat meidät miettimään (myös erityisryhmien) asumista uudella tavalla. Apuna tässä ovat vastikään julkaistut asumisen laatukriteerit. Hintsala kutsui kaikki osallistujat verkostoineen rohkeasti mukaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseen kokeiluun, Asumisen tekoja kumppanuuteen, jossa laatukriteerejä ryhdytään toteuttamaan käytännössä.

Maukkaan lounaan jälkeen Pirjo Pykäläinen kertoi kokemuksistaan etäjohtamisesta matkailumaailmassa. Vaikka kyse oli toisen alan kokemuksista, niissä oli huomattavissa selkeitä yhtäläisyyksiä osallistujille tutumpaan vammaisalaan: luottamuksen rakentaminen yhteisössä ja henkilökohtaisesti, avoin vuorovaikutus, yhdessä asioista sopiminen ja yhdessä tekeminen Onnistuneen johtamisen takana on Pykäläisen tiivistämänä asenne ja innostus, henkiset työkalut, kuten auktoriteetti, pelisilmä, korvat ja rohkeus sekä tekniset työkalut.

Vammaissosiaalityöhön pureutuivat VamO-hankkeen Liisa Hokkanen, Katriina Kunttu ja Heli Ronimus. Silminnähden aiheesta innostuneen kolmikon esityksen johtopäätöksenä oli, että vammaissosiaalityössä tarvitaan yksilö-, tilanne- ja palvelukohtaisesti joustavia toimintatapoja ja ratkaisuja. Huomionarvoista on, että hankkeessa on pystytty yhdistämään erinomaisella tavalla tutkimus ja kehittäminen. Tästä kertoo myös julkaisujen kunnioitettava määrä!

Riitta Husso ja Susanna Lahti antoivat käytännönläheisiä ohjeita palvelutuottajien valvontaan vammaispalveluissa. Husson aiheena oli lakiperusteinen valvonta, erityisesti omavalvontasuunnitelmat. Hän muistutti, että mitään palvelua ei voi rakentaa pelkän viranomaisvalvonnan varaan vaan kaikissa tarvitaan omavalvontasuunnitelma. Lakisääteistä valvontaa toteuttavalla tulee olla myös omavalvontasuunnitelmien lukutaitoa, jota voi opetella. Lehti puolestaan keskittyi sopimusehtoihin perustuvaan sopimusten valvontaan. Hän kannusti kuntia valvomaan sopimuksia, sillä valvomattomuudella on pitkäkestoisia negatiivisia vaikutuksia, jotka heikentävät palvelun laatua.

Päivän päätti Tiina Savolainen luottamuksen rakentamista käsittelevällä puheenvuorollaan. Luottamus on hyödyllinen ja korvaamaton voimavara ja taitolaji organisaatioiden toimijasuhteissa. Vuorovaikutus luo luottamusta. Laadukkaasti toimivan palvelujärjestelmän kannalta keskeistä on luottamusta rakentava ja säilyttävä vuorovaikutus. Savolainen muistutti, että luottamuksen rakentamiselle löytyy maaperää: me kukin odotamme luottamuksen arvoisuutta.

Päivät olivat antoisa kokonaisuus, jossa muistutettiin ihmisiltä ihmisille tehtävän työn perusasioista: kunnioittavasta ja ystävällisestä kohtaamisesta, luottamusta herättävästä vuorovaikutuksesta ja yhdessä tekemisen voimasta. Yleismaailmalliset teemat soveltuvat mihin tahansa muuhun sosiaalityön haaraan – ja ylipäänsä ihmisten kanssa toimimiseen. Erityisen tärkeitä nämä ovat sosiaalihuollossa, jossa teemme työtä haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Luomme laatua ja luottamusta joka päivä, jokaisessa kohtaamisessa.

Esitykset ladattavissa THL:n Vammaispalvelujen käsikirjasta osoitteessa: https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelujen-neuvottelupaivat

Teksti ja tulkinta: Sivi Talvensola @koske.fi