Hae uusimuotoiseen erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen 17.6.2019 mennessä – erikoisalana Hyvinvointipalvelut

Sosiaalityöntekijä: Onko sinulla tarvetta oman osaamisesi päivittämiseen ja syventämiseen? Kiinnostaako sinua asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas palvelujärjestelmä? Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen? Tutkimustietoon perustuva palvelujen ja sosiaalityön kehittäminen? Hae erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen Hyvinvointipalvelujen erikoisalalla!

Erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaalityöntekijöille, joilla on tarvetta vahvistaa ja syventää osaamistaan. Koulutuksessa yhdistyy käytäntö- ja tutkimustieto.

Koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen. Kokonaisuus sisältää 18 päivää lähiopetusta, verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä. Haettavana olevaan Hyvinvointipalvelujen erikoistumiskoulutukseen valitaan 24 opiskelijaa, joista 12 opiskelijaa Helsingin yliopistoon ja 12 opiskelijaa Itä-Suomen yliopistoon.

Koulutuksen tuottamia tietoja ja taitoja hyödynnetään omassa työssä ja työyhteisössä. Opintoihin sisältyy koulutuksen kuluessa tehtävä tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op), jonka voi nivoa oman työn ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen opintomaksu on 3500 euroa, jonka voi maksaa useammassa erässä koulutuksen kuluessa ja se voidaan jakaa työnantajan ja opiskelijan kesken. Sosiaali- ja terveysministeriön myöhemmin voimaan tulevan asetuksen myötä opintomaksu voi alentua tai poistua kokonaan.

Sosiaalityön muut erikoisalat ovat:
  • Kuntouttava sosiaalityö
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
  • Rakenteellinen sosiaalityö

Hyvinvointipalvelujen opiskelijahaku toteutetaan 20.5.–17.6.2019. Ensimmäiset lähiopetuspäivät järjestetään to-pe 26.–27.9.2019 Helsingin yliopistossa.

Lisätietoa koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä, valintakriteereistä ja haun toteutuksesta osoitteessa www.sosnet.fi/erko

Koulutuksen esite: https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=79f4219e-c226-4466-92df-64969d3724b1

Opetussuunnitelma: https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=75353a97-7a52-4874-9dc0-7e6594eda50a

Lisätietoja verkkosivuilta ja tarvittaessa koulutuksen koordinaattori Sanna Lähteiseltä.

Sanna Lähteinen
Suunnittelija | Coordinator
Laillistettu sosiaalityöntekijä | Licensed Social Worker
Sosnet, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto
Finnish National University Network for Social Work
Lapin yliopisto | University of Lapland PL 122 | P.O. Box 122 | 96101 ROVANIEMI, FINLAND
Tel. +358 (0)40 849 3033
Sanna.Lahteinen@ulapland.fi
www.sosnet.fi
www.facebook.com/yliopistoverkostososnet