Kutsu kyselytutkimukseen lähisuhdeväkivallan kohtaamisesta

Hyvä sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, tervetuloa vastaamaan EPRAS-hankkeen kyselyyn!

THL:n, Jyväskylän yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun  EU-hankkeessa Enhancing Professional Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, Violence against Women and Shelter Services (EPRAS) tutkitaan lähisuhdeväkivallan kohtaamista, siihen puuttumista ja aihepiirin koulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja poliisin työssä. Hankkeessa on tuotettu Luo luottamusta, puutu väkivaltaanverkkokoulutuspaketti (https://verkkokoulut.thl.fi/web/puutu-vakivaltaan) sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä poliisille.

Pyydämme osallistumaan hankkeemme kyselytutkimukseen. Kyselyn vastauksia käytetään hankkeessa kehitetyn koulutuskokonaisuuden arviointiin ja tutkimustiedon keräämiseen. Asiantuntijuutesi ja kokemuksesi ovat erittäin tärkeitä. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja tulokset käsitellään ja julkaistaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa (tietosuoja-ilmoitus kyselyn aloitussivulla). Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Vastaaminen kyselyyn 15.4.2019 mennessä

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/6E13BF421D31FA58

Vastaamme mielellämme kaikkiin kyselyä koskeviin kysymyksiin.

EPRAS-hankkeen vastuullinen tutkija

Dosentti, yliopistonlehtori Marita Husso, p. 040 8054226, marita.husso@jyu.fi
Yliopistotutkija, YTT Marianne Notko, p. 040 8053124, marianne.notko@jyu.fi
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto