Ajankohtaista Kansa-koulu II -hankkeesta

Sosiaalihuollon määrämuotoisen kirjaamisen ja tiedonhallinnan ajankohtaisasiat luettavissa kootusti näitä linkeistä:

Ajankohtaista Kansa-koulu II -hankkeessa:
http://www.socom.fi/ajankohtaista-kansa-koulu-hankkeessa

Nykytilan kartoituksen työkalun versio 3.0 ja täyttöohjeen versio 3.0 on julkaistu 13.2.2019: http://www.socom.fi/2017/03/nykytilan-kartoituksen-tyokalu-ja-sen-tayttoohje-julkaistu

Kansa-koulu II -hankkeen tiedote 1/2019 on julkaistu: http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2019/02/kansa_koulu_2_Tiedote_Helmikuu_2019_final.pdf
Tiedote on suunnattu erityisesti sosiaalihuollon organisaatioiden esimiehille.

Asiakirjahallinnon asiantuntijoille ja tietojärjestelmien pääkäyttäjille suunnattujen tietopakettien ajankohtia on julkaistu ja tietopaketteihin voi ilmoittautua: http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/paakayttajat-ja-arkistonhoitajat/

Nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunteja järjestetään helmi-toukokuussa. Kyselytunneille pyydetään ilmoittautumaan: http://www.socom.fi/kansa-koulu/toiminta_ja_tietomaaritysten_toimeenpano/kyselytunnit/

Organisaatioiden esimiesten tietopaketti on julkaistu webinaarina. Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille suunnattu tietopaketti kirjaamisesta ja sosiaalihuollon tiedonhallinnasta on julkaistu webinaarina. Tietopakettiin on koottu keskeiset asiat määrämuotoisesta kirjaamisesta, sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaista ja sen toimeenpanosta sekä Kanta-palvelujen käyttöönottoon liittyvistä vaatimuksista ja muutoksista, jotka organisaatioissa on tehtävä. Webinaari on suunnattu organisaatioille, joissa Kanta-palvelujen käyttöönoton suunnittelu on alkuvaiheessa. Webinaarin kesto on n. 2,5 tuntia.

Tallenteen aihealueet ja kohdat tallenteessa ovat:

  • Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen 5:00
  • Hyvä kirjaaminen 38:06
  • Sosiaalihuollon käytönhallinta ja henkilötietojen käsittely 1:16:04
  • Kohti yhtenäistä asiakastietoa 2:00:31

Esimiesten tietopaketin diaesitykset ovat vapaasti käytettävissä ja ne löytyvät hankkeen sivulta Organisaatioiden esimiehet: http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/organisaatioiden-esimiehet

Webinaarin lisäksi esimiehille järjestetään kyselytunteja etäyhteydellä. Kyselytunneille voi osallistua webinaarin katsomisen jälkeen ilman ennakkoilmoittautumista ja siellä voi kysyä ja keskustella tietopaketin herättämistä kysymyksistä tarkemmin. Kyselytuntien aikataulut ja osallistumislinkki löytyvät Organisaatioiden esimiehet: http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/organisaatioiden-esimiehet/

Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnasta:

13.2.2019 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 3. aallossa käyttöönottaville organisaatioille pidetyn toimintatapakoulutuksen materiaalit Slidesharessa: https://www.slideshare.net/THLfi/clipboards/toimintatapakoulutus-sosiaalihuollon-asiakastiedon-arkiston-2-aallon-toimijoille

Omavalvonta suojaa asiakas- ja potilastietoja: https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/-/omavalvonta-suojaa-asiakas-ja-potilastietoja

Kanta-verkkokoulussa on uutta materiaalia Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta: https://verkkokoulut.thl.fi/web/kanta/sosiaalihuollon-asiakastiedon-arkisto/sisallot

Teknisistä määrittelyistä: Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyissä on julkaistu asiakastietolaista riippumattomia II vaiheen määrityksiä: https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/sosiaalihuollon-asiakastiedon-arkisto