Pilottikokeilu tarjoaa keskisuomalaisille omaishoitajille tietoa ja vertaistukea verkossa

Tammikuussa 2019 käynnistyi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Suomen Punaisen Ristin yhteistyönä verkkoryhmä, jonka tavoitteena on tarjota keskisuomalaisille omaishoitajille alusta vertaistuen ja tiedon jakamiselle. Ryhmä on pilottikokeilu, jonka suunnittelutyössä on ollut mukana omaishoitotyön palveluohjaajia mm. Laukaasta, Äänekoskelta sekä perusturvaliikelaitos Saarikasta.

Ryhmän taustalla on useassa kunnassa tehty havainto siitä, että omaishoitajille tarjottavat vertaistuki- ja koulutustilaisuudet eivät nykyisellään riitä palvelemaan omaishoitajien tuen tarvetta. Syynä tähän on erityisesti omaishoitajien rajallinen mahdollisuus osallistua heille järjestettyihin tilaisuuksiin.

Äänekoskella kuluneen vuoden aikana tehdyistä kyselyistä on ilmennyt, että omaishoitajat kokevat tarvitsevansa nykyistä enemmän psyykkistä tukea omaishoitajana toimimisen tueksi; Omaishoitajat kokevat usein tekemänsä työn liian vaativaksi ja valitettavan usein myös itse hoitaja kokee oman terveydentilansa heikentyneeksi. Vaikka omaishoitajat eivät suuressa määrin korosta kokevansa yksinäisyyttä, omaishoitajuuden koetaan rajoittavan elämää merkittävällä tavalla.

Tammikuussa käynnistynyt verkkoryhmä on suunnattu joko puolisonsa, lapsensa tai muun läheisensä omaishoitajana toimiville koko Keski-Suomen alueella. Ryhmään osallistuminen ei edellytä virallista omaishoitajan statusta. Ohjattuja ryhmäkeskusteluja käydään viikoittain tammi-maaliskuun aikana, minkä lisäksi ryhmän on mahdollista hyödyntää keskustelualustaa myös muuna aikana. Ryhmän keskusteluissa on vetäjien lisäksi mukana eri teemojen asiantuntijoita. Ryhmässä käsitellään mm. etuuksia, terveydenhoitoa, kodin turvallisuutta, omaishoitajuuteen liittyviä elämän muutostilanteita sekä omaishoitajana jaksamista.

Vuonna 2015 koko Suomen alueella oli lähes 45 000 omaishoitajaa, jotka olivat tehneet kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, Keski-Suomessa vastaava luku oli reilut 2000 henkilöä. Ilman omaishoitosopimusta toimivien pääasiallisten omaishoitajien määrä on kuitenkin moninkertainen. Yksi omaishoitajia koskeva haaste onkin mm. siinä, kuinka välittää oikea-aikaista sekä ajantasaista tietoa esimerkiksi omaishoitajille kuuluvista oikeuksista ja etuuksista.

Lisätiedot: Anja Saksola / Yhdessä ei olla yksin -hanke anja.saksola@koske.fi, p. 040 526 2521, https://www.facebook.com/events/2178702525750884/