Sosiaalityön kuulemistilaisuus Keski-Suomessa 21.11.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut selvityshenkilöryhmän pohtimaan sosiaalityön tulevaisuutta sekä laatimaan konkreettiset toimenpide-ehdotukset vision toteuttamiseksi. Keski-Suomen selvityshenkilönä toimii Anna Metteri, joka tulee maakuntakäynnille 21.11.2018 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukseen.

Keskustelkaa ja pohtikaa kysymysten teemoista tiimeissänne, myös yksilökohtaiset vastaukset ovat mahdollisia. Vastaukset osoitteeseen: anna.metteri@uta.fi

Sosiaalityöllä on avainrooli työikäisten ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten osallisuuden edistäjänä sekä arkipäivän sujuvuuden ja yhteiskunnan sosiaalisen eheyden turvaamisessa. Sosiaalityölle on varmistettava vaikuttava paikka ja toimivat työmenetelmät muuttuvissa toimintaympäristöissä. Sosiaalityön toimivuudella osana palvelujärjestelmää on merkittävä vaikutus valmisteilla olevan maakunta- ja sote -uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Selvityshenkilöryhmän tehtävänä on esittää konkreettisia ehdotuksia sosiaalityön ja asiakasohjauksen kehittämiseksi ja turvaamiseksi maakunnallisessa toimintaympäristössä. Selvityshenkilöiden on tunnistettava keskeiset ilmiöt ja toiminta-areenat, joiden kohdalla sosiaalityön osaamista tarvitaan eniten. Selvityksessä on otettava erityisesti huomioon se, miten vastataan paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin.

Kuulemistilaisuus pidetään 21.11.18 klo 12-16 Matarankatu 6 Jyväskylä, Matara Sali, tilaisuuteen järjestetään myös Skype-yhteys. Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/457D9C1A1EBDC4E3.par

Asiakkaiden kuulemistilaisuus pidetään 21.11.18 klo 9.30- 11.00 Matarankatu 4, kokoustila 118, myös tähän järjestetään Skype -yhteys. Asiakkaiden tilaisuuden Skype- yhteyttä varten pyydetään ilmoittamaan marianne.kuorelahti@koske.fi

Asettamispäätös (pdf)

Tiedote: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityshenkilot-kirkastavat-sosiaalityon-paikkaa-ja-tulevaisuutta-muuttuvassa-toimintaymparistossa

Lisätitetoja:

Marianne Kuorelahti, hankekoordinaattori, puh. 040 157 7822