10 vuotta osaamisen kehittämistä rahapelihaittojen ehkäisyssä ja hoidossa

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on ollut, että pelaajat ja heidän läheisensä saavat asiantuntevaa ja apua rahapeliongelmiin eri puolilla Suomea. Tavoitteen saavuttamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käynnisti vuonna 2008 peliaiheisten verkkokoulutusten tuottamisen, valtakunnallisen koulutusten järjestämismallin kehittämisen sekä osaamistarpeiden kartoittamisen. Osaamisen kehittämistä on koordinoinut THL:n toimeksiannosta Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski 2008-kevät 2016, erikoissuunnittelija Minna Kesänen syksy 2016-kevät 2017 sekä syksyllä 2017 Tuula-Leena Raiski ja Minna Kesänen. Kaikkeen toimintaan on sisältynyt yhteistyö monialaisen toimijaverkoston kanssa. Vuoden 2018 alusta toiminta siirtyy THL:n koordinoimaksi.

Verkkokurssit

Tuotettuja verkkokursseja ja verkkoaineistoja:

 • Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito, useita moduuleja (6 op) 2008-2014
 • Prevention och behandling av penningspelsproblem (6 sp) 2010-2014
 • Netti- ja peliongelmat ja opiskelukyky (yhteistyössä YTHS:n kanssa) (1 op/2 op) 2012-2017
 • Pelihaittojen ehkäisy (2 op) 2013-2014
 • Rahapeliongelmien kohtaaminen mielenterveystyössä (2 op) 2014-2016
 • Rahapeliongelmien kohtaaminen, useita moduuleja (9 op > 5 op 2018) 2015 –
 • Pelihaittojen ehkäisy -itseopiskeluaineisto 2015 –
 • Rahapelihaitat haltuun -menetelmäkoulutuksen aineisto 2016-

Kurssien järjestäminen on tapahtunut koulutusorganisaatioiden ja THL:n yhteistyönä itseopiskeluaineistoa lukuunottamatta. Yhteensä noin 1250 henkilöä on osallistunut 63 verkkokurssille ja itseopiskeluaineistoon vuosina 2009–2017 eri puolilla Suomea. Yhteistyötä koulutuksen järjestämisessä on tuolla aikavälillä ollut 13 ammattikorkeakoulun, seitsemän ammatillisen oppilaitoksen, yhden yliopiston sekä Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja Terveystalon kanssa. Rahapelihaitat-kouluttajaverkostoon on kuulunut noin 60 opettajaa.

Täydennyskoulutuskursseille on osallistunut yhteensä 680 osallistujaa vuodesta 2009 lähtien, joista kurssin on suorittanut 86 %. Osallistujia on työalaa katsottaessa ollut eniten terveysalalta (34 %) ja seuraavaksi eniten sosiaalialalta (24 %). Työsektoria katsottaessa eniten on ollut julkiselta sektorilta (53 %), yksityisen sektorin opiskelijoita on ollut 19 % ja kolmannen sektorin 11 %.  Maantieteellisesti katsottuna Etelä-Suomesta on ollut eniten osallistujia (39%) ja seuraavaksi eniten Länsi-ja Sisä-Suomesta (27 %).

Kurssien järjestäminen tutkintokoulutuksessa alkoi vuonna 2011 ja on vuosi vuodelta lisääntynyt täydennyskoulutuksen rinnalla; osallistujia on ollut yhteensä 361 henkilöä, joista kurssin on suorittanut 82 %. Tutkintokoulutukseen osallistuneista lähes kaikki ovat opiskelleet sosiaali- ja terveysalalla (93 %). Ammattikorkeakoulussa opiskelevia on ollut 44 %, toisen asteen oppilaitoksessa 32 % ja yliopistossa 12 %.

Pelihaittojen ehkäisy -itseopiskeluaineistossa on 2016-2017 opiskellut yhteensä 210 henkilöä. Todistuksen rahapelihaittojen ehkäisyn osuudesta on tulostanut 82 henkilöä ja digipelihaittojen ehkäisyn osuudesta 32 henkilöä.

THL:n webropoliin systemaattisesti kootussa verkkokurssien palautteessa sekä ”oppimisaineiston taso” että ”koulutuksen hyöty omaan työhön” ovat saaneet pääsääntöisesti myönteistä palautetta, arviot ovat olleet neljän (4) tuntumassa, kun korkein mahdollinen arvo on 5.

Verkkokurssien oppimisympäristö on ollut Moodle. Tekninen tuki ja ylläpito sekä palvelimen vuokraus on hankittu 2010 lähtien Mediamaisteri Oy:lta ja alkuvuosina 2008-2009 Diakonia-ammattikorkeakoulun Mediamyllyltä.

Muuta toimintaa

Verkkokurssien lisäksi on pidetty useita kymmeniä luentoja, esityksiä ja koulutuspäiviä eri puolilla Suomea sekä markkinoitu toimintaa vuosittain alan messuilla ja lukuisissa tapahtumissa. THL:n Pelihaitat-verkkosivustolla on ylläpidetty ja kehitetty Koulutus ammattilaisille -verkkosivuja.

Julkaisuja

 • Raiski, Tuula-Leena: Osaamistarve rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Raportti 3/2011.
 • Raiski, Tuula-Leena: Rahapeliongelmien ehkäisyn ja hoidon osaamista vahvistamaan. Julkaisussa Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Työpaperi 15/2013
 • Raiski, Tuula-Leena: Osaamisen kehittämistä 2008-2016. Loppuraportti. 31.5.2016 (pdf)
 • Tuula-Leena Raiski ja Jyrki Vihriälä: Suunnitelma osaamisen kehittämisen jatkotyöskentelystä 2018–2020. 30.11.2017 (pdf)