Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä 5/2017

Ajankohtaista nyt:

Uutta sosiaalihuollon tiedonhallinnan verkkosivuilla

  • Sosiaalihuollon palveluprosessi on pakollinen kuvailutieto Kanta-palveluihin tallennettaville asiakirjoille. Palvelutehtäväkohtaisissa prosesseissa kuvataan tarvittavat sosiaalipalvelut. Lisäksi kuvataan, mitä asiakasasiakirjoja valmistuu eri asiakasprosesseissa.
    Prosessipäivitykset ja sitä tukevat materiaalit on päivitetty.
  • Asiakasasiakirjoilla kuvataan sosiaalihuollon palvelutuotannon kannalta tarpeellisia asiakastietoja. Ne sisältävät sosiaalihuollon asiakkaaseen, hänen elämäntilanteeseensa ja palveluunsa liittyviä tietoja, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja -etuuksia voidaan myöntää, arvioida ja seurata.
    Asiakasasiakirjojen päivitetyt versiot verkkopalvelussa.

Muuta ajankohtaista

Tulevia tapahtumia

  •  Tietojärjestelmätoimittajille suunnatut kyselytunnit: THL:n ja Kelan sosiaalihuollon määrittelyiden tulkinnan tukeen tarkoitettu vuoden viimeinen kyselytunti pidetään 13.12.2017 klo 13─15. Ohjeet osallistumiseen
  •  Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari – SohviTellu 2017 ohjelma ja ilmoittautuminen

Valtionavustushankkeet

TurkKa-projektin tavoitteena on aloittaa Kanta-palveluiden I-vaiheen mukainen käyttöönotto päihdehuollossa ja sosiaalipäivystyksessä sekä pilotoida vanhojen asiakastietojen tallentamista sosiaalihuollon sähköiseen asiakastiedon arkistoon. TurkKa-projektin vanhojen tietojen osalta Kanta-palveluihin liittyminen tapahtuu kesäkuussa 2018 ja uusien tietojen osalta elokuussa 2018.

Sosiaalihuollon valtakunnallisen tiedonhallinnan kehittämiseen liittyvät kysymykset, kommentit ja kehittämisehdotukset pyydetään välittämään osoitteeseen sostiedonhallinta@thl.fi.