Kirjaamisvalmentajien valmennuksen lisäryhmä Jyväskylään syksylle

Valtakunnallisen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke Kansa-koulun kirjaamisvalmentajavalmennuksen 2. vaihe on käynnissä. Suuren kysynnän vuoksi Jyväskylässä järjestetään syksyllä yksi lisäryhmä. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki tiedotteessa

Toisessa vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmentajat kotihoitoon, päivätoi­minnan yksiköihin, asumispalveluyksiköihin, erityishuol­topiireihin, päihdehuoltoon sekä yksityisiin sosiaalipalve­luja tuottaviin organisaatioihin. Syksyllä käynnistyvä ryhmä on suunnattu erityisesti niille organisaatioille, joihin ei ole vielä valmennettu ollenkaan 2. vaiheen valmentajaa tai valmentajia ei ole riittävästi suhteessa henkilöstömäärään. Myös 1. vaiheen kohderyhmään kuuluvien on mahdollista tarvittaessa vielä ilmoittautua.

Lue myös Kansa-koulu-hankkeen ajankohtaiset kuulumiset uusimmasta tiedotteesta.

Mistä on kyse?

Syyskuussa 2016 on käynnistynyt valtakunnallisesti ensimmäinen kirjaamisvalmentajien valmennus sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen vahvistamiseksi. Kirjaamisvalmentajat kouluttavat valmennuksen käytyään edelleen oman ja/tai yhteistyöalueen organisaatioiden sosiaalihuollon asiakastietoja kirjaavat ammattilaiset määrämuotoiseen kirjaamiseen. Kirjaamisvalmentajiksi haetaan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon käytännön työn ammattilaisia, joilla on kiinnostus kouluttamiseen sekä oman työn kehittämiseen.

Välitättehän tiedotetta eteenpäin organisaatioissanne erityisesti vanhus- ja vammaispalvelujen sekä päihdehuollon yhteyshenkilöille ja myös alueenne järjestöille ja yksityisille toimijoille. Kiitos!

Yhteistyöterveisin,

Riikka Rantanen
Aluekoordinaattori, Keski-Suomi
Kansa-koulu-hanke
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Matarankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ
p. 040 501 1042
riikka.rantanen(a)koske.fi
www.socom.fi/kansa-koulu