Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä 1/2017

Uutta sosiaalihuollon tiedonhallinnan verkkosivuilla

  • Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuus on laajentunut Palvelutuotannon toiminnalliset määrittelyt -kokonaisuudella. Sivusto täydentyy ja kasvaa jatkuvasti.
  • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista on julkaistu päivitetyt versiot. Muun muassa toimeentulotuen ja vammaispalveluiden asiakirjat ovat päivittyneet.
  • Asiakasasiakirjarakenteiden tulkitsemista ja palautteen antamista varten on julkaistu lukuohje.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä tehtäväksi kuvata kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutosten edellyttämät kansallisesti yhtenäiset asiakirjarakenteet. Lue lisää THL:n verkkouutisesta.
  • OPERin sosiaalihuollon tiimiin haetaan määräaikaista vahvistusta. Tule meille erikoissuunnittelijaksi! Lisätietoja rekrytointi-ilmoituksessa.

Tapahtumia

  • OPERin asiakkuus- ja yhteistyöseminaari järjestetään 22.-23.3.2017 Jyväskylässä. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät THL:n tapahtumakalenterista.
  • OPER järjestää kirjaamisvalmennusta SOTE-tietojärjestelmätoimittajille 16.3.2017. Osallistu paikan päällä Helsingissä tai etäyhteydellä. Ilmoittautuminen ja lisätiedot THL:n tapahtumakalenterissa.

Muuta ajankohtaista

  • Kela on aukaissut sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston asiakastestausympäristön. Lue lisää kanta.fi verkkouutisesta.
  • THL on myöntänyt valtionavustusta Ensi- ja turvakotien liiton hankkeelle, jossa tavoitteena on siirtää tapaamispaikkatoiminnan asiakastiedot Kanta-arkistoon. Lue lisää verkkouutisesta.
  • STePS 2.0 -hankkeessa kerätään valtakunnallista tietoa tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden saatavuudesta, käytöstä, käytettävyydestä ja vaikutuksista viidellä valtakunnallisella kyselytutkimuksella sekä lokitiedoilla Kantapalveluiden käytöstä. Kyselytutkimuksen vastauslinkki lähetetään helmi-maaliskuun vaihteessa sosiaalihuollon organisaatioille. Lue lisää verkkouutisesta.

Poimittuna muualta verkosta:

Kansa-koulu-hanke

Ajankohtaista muilta viranomaisilta

Sosiaalihuollon valtakunnallisen tiedonhallinnan kehittämiseen liittyvät kysymykset, kommentit ja kehittämisehdotukset pyydetään välittämään osoitteeseen sostiedonhallinta@thl.fi.