Rakennetaan yhdessä uudenlaista sosiaalityötä PRO SOS -hankkeessa!

Valtakunnallinen ESR-rahoitteinen PRO SOS – sosiaalityön kehittämishanke on käynnistynyt Keski-Suomessa ja hankekoordinaattori Marianne Kuorelahti on aloittanut 1.11.2016. Osahankkeen avulla on tarkoitus kohdistaa kehittämistoimet maakunnan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Samalla tuetaan maakunnallisen sote-alueen muodostamista yhdenmukaistamalla ja uudistamalla sosiaalityön toimintamalleja.

Keski-Suomen osahankkeen tavoitteena on kehittää:

  1. Monialaisen palvelutarpeen arviointi- ja omatyöntekijätoimintamalli erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa tehtävään asiakastyöhön.
  2. Asiakastyöhön osallisuutta ja toimintakykyä edistävä kehittäjäkumppanuus-toimintamalli.
  3. Systemaattinen tiedonkeruumalli, jolla yhdistetään kehittäjäkumppanuuden kautta saatua asiakaskokemustietoa sekä työntekijän ammatillista tietoa ja luoda toimintamalli, jolla kerätty tieto voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Lisäksi kehitetään Kelan ja sosiaalityön välille toimivia yhteistyö- ja toimintatapoja.

Erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä on eri asiakasryhmissä, jotka painottuvat kunnissa eri tavoin. Kehittämistarpeet nostetaan asiakastyön arjesta. Kehittämistyötä varten kuntien käytettävissä on hankekoordinaattori.

Kuntien sosiaalipalveluiden eri sektoreiden tiimeistä/työyksiköistä tarvitaan nyt asiakkaita ja työntekijöitä – avainkehittäjiä – kehittämään yhdessä uudenlaista sosiaalityötä. Näistä kehittäjätiimeistä koostuvan verkoston kanssa pilotoidaan uudenlaisia osallistavia ja päätöksentekoon vaikuttavia toimintamalleja.

Keski-Suomesta hankkeeseen osallistuu 14 kuntaa ja kuntayhtymää: Jyväskylän kaupunki, Perusturvaliikelaitos/SOTE ky Saarikka (Saarijärvi, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi, Karstula), Kinnula, Pihtipudas, Viitasaari, Hankasalmi, Toivakka, Joutsa, Laukaa, Luhanka, Äänekoski, Jämsä, Kuhmoinen ja Uurainen. Hankkeen tilaisuudet ovat avoimia myös muille, sosiaalityön kehittämisestä kiinnostuneille keskisuomalaisille sosiaalialan ammattilaisille.

Ottakaa yhteyttä hankekoordinaattoriin ja sovitaan tapaaminen työyksikköönne. Pohtikaa asiakkaidenne ja työryhmienne kanssa, ryhtyisittekö yhdessä avainkehittäjiksi PRO SOS -hankkeeseen!

Yhteistyöterveisin,

Marianne Kuorelahti                                                      Sivi Talvensola
Hankekoordinaattori                                                      Suunnittelija
Sosiaalityöntekijä, YTL                                                  Sosiaalityöntekijä, YTM
puh 040 157 7822                                                            puh 0400 904 663
marianne.kuorelahti@koske.fi                                   sivi.talvensola@koske.fi