Keski-Suomen vammaisstrategiaesitys valmisteltiin laaja-alaisessa yhteistyössä

Puolentoista vuoden huolellisen valmistelun jälkeen Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä on luovuttanut maakunnallisen vammaisstrategiaesityksen Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ohjausryhmän arvioitavaksi. Yhteisymmärryksessä luotu strategiaesitys on yksi osoitus pitkäjänteisestä maakunnallisesta vammaispalvelujen kehittämistyöstä.

Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä on toiminut jo vuodesta 2003 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimana maakunnallisena vammaistyön kehittämistä suuntaavana toimijana. Strategiaa työstänyt työryhmä koostui maakunnan kuntien ja kuntayhtymien työntekijöistä, palveluntuottajista sekä vammaisneuvoston ja -järjestöjen edustajista Työryhmän strategiatyöskentely osana Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen Monialaisen kuntoutuksen prosessin palvelurakenneuudistustyötä alkoi vuoden 2015 alussa. Työskentelyn tavoitteeksi asetettiin mallintaa vammaispalveluiden palvelurakenne Keski-Suomeen sisältäen lähipalvelut, seudulliset palvelut ja erityispalvelut ja ylipäätään huomioida integraation tuomat muutokset.

Keväällä 2015 työryhmä kartoitti maakunnan vammaispalvelujen muutostarpeita sekä hyviä käytäntöjä ja valmisteli saadun tiedon pohjalta keskeisiä vammaispalvelujen kehittämisteemoja. Maaliskuussa 2015 työryhmän alaisuuteen perustettiin neljä alatyöryhmää (Vammaispalvelujen kehittämisstrategia, Palveluohjaus vammaisen ihmisen elämänkulussa, Vammaisten ihmisten palvelut yhteiskunnallisena investointina, Vammaispalvelujen erityisosaamisen kokonaisuus) työstämään näitä teemoja. Alatyöryhmät työskentelivät itsenäisesti touko–elokuun 2015 aikana.

Syksyllä Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmä päätti yhdistää alatyöryhmien tuotokset laajemmaksi kokonaisuudeksi ja ryhtyä laatimaan niiden pohjalta luonnosesitystä Keski-Suomen vammaisstrategiaksi. Tekstin työstämisestä sen eri vaiheissa vastasi työryhmän jäsenten muodostamat työrukkasryhmät.

Strategiaesitys haluttiin saada työryhmää laajemmin eri tahojen tietoisuuteen ja kommentoitavaksi valmistelun aikana. Strategiaesitystä työstettiin syksyllä 2015 Peurunka3-seminaarin vammaispalvelujen työpajassa. Palvelujen käyttäjä ja kuntalaisnäkökulman vahvistamiseksi esitys lähetettiin vuoden 2016 alussa maakunnan vammaisneuvostojen kommentoitavaksi. Touko-elokuussa 2016 se puolestaan oli Keski-Suomen kuntien kommentoitavana. Saadut kommentit pyrittiin huomioimaan strategiaesityksessä mahdollisimman kattavasti strategiatyön tarkoitus huomioiden.

Strategiaesityksen versio 3.4 hyväksyttiin 19.9.2016 Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmässä, jossa se päätettiin lähettää Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ohjausryhmän käsittelyyn. Ohjausryhmä päättää strategiaesityksen jatkotoimista. Keski-Suomen vammaisstrategian laaja-alainen ja pitkäjänteinen valmistelu on luonut pohjaa yhdessä asetettujen strategisten tavoitteiden toteuttamiselle maakunnallisesti.

Keski-Suomen vammaisstrategiaesitys sekä Keski-Suomen vammaispalvelutyöryhmän hankkeen aikaisen työskentelyn materiaali on saatavissa Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen sivuilta osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/kuntoutus