Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskittymää rakennetaan Keski-Suomeen laajalla yhteistyöllä

Keski-Suomen keskussairaalassa allekirjoitettiin 1.2.2016 aiesopimus yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutuskeskittymän rakentamiseksi. Keskittymää kutsutaan nimellä Campus FI (Keskisuomalainen uutisoi 31.1.2016 aiheesta otsikolla: ”Kukkumäellä siintää terveyskylä”). Myös Sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE on yksi aiesopimuksen allekirjoittajista.

Osaamiskeskittymä ratkoo sekä terveyden että sosiaalisen hyvinvoinnin kysymyksiä ja kehittää uusia innovaatioita, tehokkaampia työmenetelmiä ja niiden opetusta. Osaamiskeskittymää rakennetaan Jyväskylän sairaalanmäelle, mutta kiinnittyäkseen todelliseen sote-palveluiden käytäntöön, on jalkauduttava sinne, missä palvelutuotanto ja asiakkaiden kohtaaminen tapahtuu. Sosiaalihuollon palvelut muodostavat merkittävän osan kuntien ja tulevan maakunnallisen organisaation toiminnasta, budjetista ja henkilöstömäärästä. Integraatiolla tavoiteltavan hyödyn saavuttamiseksi ei riitä, että keskitytään vain niihin kohtaamisiin ja toimenpiteisiin, jotka tapahtuvat keskussairaalassa.

Monitieteinen ja monialainen yhteistyö antaa Keski-Suomelle tukevan pohjan valmistautua tulevaan sote-reformiin ja maakuntarakenteeseen pohjautuvaan kehittämistoimintaan. Juuri nyt on oikea hetki etsiä työlle yhteistä nimittäjää kääntämällä katse kohti asukkaita, asiakkaita ja potilaita. Monitieteisillä kehittämis- ja tutkimushankkeilla on mahdollista päästä aiempaa vaikuttavimpiin tuloksiin, kun huomioidaan kokonaisvaltaisesti kansalaiselle koituva hyöty.

Tiivis käytäntöyhteys on Campus FI:n vahvuus. Keski-Suomen erityisyytenä on toimiva yhteistyö, jota on rakennettu vuosia korkeakoulujen, oppilaitosten, kuntien, järjestöjen ja osaamiskeskuksen välille. Lähivuosina on verkostoja viritetty entisestään, kun Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen myötä on etsitty maakunnan asukkaille parhaita palvelukonsepteja. Campus FI:n alustan kautta yhteydet Jyväskylän ja Kuopion yliopistojen tieteelliseen tutkimukseen ja maan rajojen ulkopuolellekin tiivistyvät ja mahdollistuvat entisestään. Valmiit yhteydet palveluntuottajiin ja niiden käyttäjiin puolestaan helpottavat tutkimusideoiden suuntaamista, empirian keräämistä ja tulosten testaamista. Tiivistyvä yhteistyö antaa kehittämistyölle ja opetukselle nykyistä tukevamman tutkimusperustan.

Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää paljon vuoropuhelua, mutta erityisesti toisen alan asiantuntijan ymmärtävää kuuntelua. Miksi ei ideoitaisi vaikkapa lääketutkimuksen rinnalle myös sosiaaliset olosuhteet huomioivaa arkielämän tutkimusta. – Rakennetaan Terveys- ja sosiaalialan osaamisen keskus aidosti monialaiseksi!

Aiesopimuksen allekirjoittivat:

Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Jyväskylän kaupunki
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän yliopisto
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Keski-Suomen yhteisöjen tuki
Keski-Suomen yrittäjäetujärjestöt

Campus Fi:n käynnistysvaihetta vetää Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ja sitä rahoittaa Keski-Suomen Liitto.

Lisätietoja https://www.jyu.fi/jsbe/jsbe-uutiset/campusfi

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Raili Haaki
raili.haaki@koske.fi
puh. 050 3046245