Jyväskylän kaupunki Kansa-koulu-hankkeen pilottiin

Kansa-koulu-hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 7.12.2015, että keskusteluja pilotoinnista jatketaan ja pilottien työsuunnitelmia työstetään 7 pilottiin hakeneen organisaation tai -alueen kanssa. Pilotteja aletaan valmistella Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), Jyväskylän, Turun ja Vaasan kaupunkien, Päijät-Hämeen maakunnan sekä Oulunkaaren ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa. Tarkoituksena on, että pilottiorganisaatiot ja -alueet tekevät pilotoinnin aikana runsaasti yhteistyötä keskenään. Kansa-koulu-hankkeen työntekijät ottavat yhteyttä pilottien yhteyshenkilöihin joulukuun 2015 aikana.

Kansa-koulu-hanke on käynnistynyt 1.8.2015. Valtionavustettava hanke toteutetaan valtakunnallisesti sosiaalialan osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen. Hallinnoijana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2015 – 30.6.2018.

Kansa-koulu-hanke etsi pilottiorganisaatioita tai -alueita avoimella haulla 22.10.–19.11.2015. Pilotointi kiinnosti ja hakemuksia tuli kaikkiaan 22. Lisätietoja pyydettiin suurelta osalta hakijoista. Hakemukset arvioitiin seuraavista näkökulmista:

  • hakijan pilotointiin käytettävissä olevat resurssit
  • käytettävä asiakastietojärjestelmä
  • missä sosiaalihuollon palvelutehtävässä tai -tehtävissä hakijat haluavat pilotoida valtakunnallisia määrityksiä
  • minkä asiakasasiakirjojen määritykset ovat tämän hetkisen tiedon perusteella käytettävissä silloin, kun niitä piloteissa tarvitaan

Pilottiorganisaatioiden ja -alueiden valinnassa pyrittiin lisäksi huomioimaan tuleva sote- ja itsehallintoalueuudistus.