Keski-Suomen SOTE kehittää – mitä ja miten?

Kesällä 2016 pyrittiin selvittämään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen tilannetta Keski-Suomessa vuonna 2015. Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen yhtenä osakokonaisuutena on uuden alueellisen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusrakenteen luominen sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja kehittymisen takaamiseksi. Tätä hankkeen osakokonaisuutta koordinoi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Tutkielman tarkoituksena oli tuottaa Koskelle tietoa meneillään olevasta kehittämistoiminnasta Keski-Suomessa. Tulokset ovat suuntaa-antavia.

Kyselyllä tavoiteltiin tietoja Keski-Suomessa meneillään olevista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeista ja hankkeista, joissa sosiaali- ja terveydenhuolto on yhteistyössä mukana. Keski-Suomessa oli selvityksen teon hetkellä meneillään ainakin 41 erilaista sote-kehittämishanketta. Eniten hankkeita oli meneillään Jyväskylän kaupungissa ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Terveydenhuollossa painottui tutkiva kehittäminen, työn laadun ja prosessien kehittäminen työntekijälähtöisesti ja sosiaalihuollossa puolestaan asiakaslähtöinen, asiakastarpeiden pohjalta nouseva hyvinvointia edistävä toiminta. Järjestelmälähtöinen kehittäminen korostui selvästi sote-uudistuksen ja KASTE-ohjelman vaikutuksesta.

Kehittämishankkeita hallinnoitiin valtaosin paikallisesti, mutta hankkeilla oli myös kansainvälisiä ja kansallisia rahoittajia. Suurin yksittäinen rahoittaja oli Jyväskylän kaupunki. Ainakin noin 48 henkilöä työskenteli sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyössä Keski-Suomessa. Työ oli projektiluontoista ja keskimääräinen hankkeen kesto oli noin 2 vuotta ja 3 kuukautta.

Kyselyn pohjalta tehtiin tutkielma sosiaalityön oppiaineeseen. Tutkielman viitekehys muodostui sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön tavoitteista ja niiden määrittelystä sekä siitä, miten kehittämistyötä on arvioitu. Lisäksi tarkasteltiin kehittämisen määrittelyä ja onnistuneen kehittämistyön kriteerejä. Tutkielma oli kuvaileva tutkimus sekä survey-tutkimus.

Tutustu tarkemmin tutkielmaan:

Kristiina Rasinmäki:
Keski-Suomen SOTE kehittää – Mitä ja miten? Sosiaalityön kandidaatin tutkielma, 2015. Jyväskylän avoin yliopisto. (pdf, 1,11 Mt)