Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen Kaste-rahaa

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 975 000 euron Kaste-rahoituksen Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1 300 000 euroa. Kaste-osuuden lisäksi Jyväskylän kaupunki ja sairaanhoitopiiri ovat sitoutuneet hankkeeseen 162 500 euron omavastuuosuuksilla.  Hankkeessa ovat mukana kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 21 jäsenkuntaa. Hanketta hallinnoi Jyväskylän kaupunki.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen muodostuvalle mahdolliselle uudelle sote-alueelle asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Hankkeessa keskitytään puhtaasti palveluprosessien kokonaisuuksien ja johtamisen kehittämiseen, hallintomalliin tai järjestämistapoihin hanke ei ota kantaa.

Keski-Suomen SOTE 2020 hanketta valmistellut esiselvityshanke toteutettiin Keski-Suomen liiton myöntämällä Keski-Suomen kehittämisrahoituksella ja Jyväskylän kaupungin yhteisrahoituksella 15.5.–15.10.2013. Esiselvitys ja Keski-Suomen SOTE 2020 -Kaste-hankesuunnitelman tekeminen toteutettiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Kosken ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä.

Kaste-avustusta myönnettiin yhteensä 13,3 miljoonaa euroa kymmenelle hankkeelle.(Linkki STM:n tiedotteeseen)
Tiivistelmä uusista hankkeista 23.1.2014 (pdf, 225 kB)

Lisätietoja hankkeesta:
Kehittämisjohtaja Silja Ässämäki, Jyväskylän kaupunki, p. 050 5685831, silja.assamaki@jkl.fi
Kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, p. 044 7021675, asko.rytkonen@ksshp.fi

Lisätietoja esiselvityksestä:
Johtaja Marja Heikkilä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, p. 0400 546 613,
marja.heikkila@koske.fi